Latgales SEZ uzņēmums SIA “Light Guide Optics International” saņem Ministru kabineta Atzinības rakstu

Ekonomikas ministre Ilze Indriksone š.g. 2. jūnijā pasniedza Ministru kabineta un Ekonomikas ministrijas Atzinības rakstus vairākiem spožiem uzņēmumiem, organizācijām un personībām, kas radījuši unikālas, pasaulē pieprasītas inovācijas un guvuši ievērojamus panākumus pasaules mērogā ar misijas apziņu par Latvijas valsts vārda nešanu pasaulē.

Atzinības rakstu saņēma arī Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā (Latgales SEZ) darbojošais uzņēmums SIA “Light Guide Optics International”. 13. jūnijā uzņēmuma vadītāju Daumantu Pfafrodu un viņa kolektīvu ieradās sveikt Ekonomikas ministrijas pārstāvji un Latgales speciālās ekonomiskās zonas Pārvaldnieka vietnieks Vladislavs Stankevičs un Latgales SEZ uzraudzības komisijas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis. Sveicam un lepojamies!

“Uzņēmējdarbībā, valsts pārvaldē, zinātnē, sportā vai radošajās nozarēs mēs redzam cilvēkus ar misiju – atklājot jaunas zāles, ar savu talantu nesot Latvijas vārdu pasaulē, radot kādu inovāciju, uzturot tīru vidi vai  nodrošinot līdzcilvēkus ar nepieciešamo atbalstu. Un aiz katra šī cilvēka ir komanda, kas  palīdz piepildīt šo sapni, atbalsta un līdzdarbojas, jo tas ir darbs Latvijai,”uzrunājot Atzinības rakstu saņēmējus norādīja ekonomikas ministre.

Ministru kabineta Atzinības raksti pasniegti:

  • Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktora vietniecei administratīvajos, finanšu un juridiskajos jautājumos Dacei Kārklei par izcilu institūta finanšu vadību un kompetenci juridiskajos jautājumos. Latvijas Organiskās sintēzes institūts ir vadošais zāļvielu atklāšanas un izpētes cents Baltijā, un Latvijas zinātnisko institūciju līderis sadarbībā ar ražojošo sektoru. Dace Kārkle devusi būtisku ieguldījumu akadēmiskā un komercsektora sadarbības veicināšanā Latvijā, kā arī demonstrējusi mūsu valsts sasniegumus zināšanu un tehnoloģiju pārnesē starptautiskā mērogā;
  • vienam no spēcīgākajiem materiālzinātnes nozares līderiem Eiropā un izteiktam līderim Baltijā – Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtam par ieguldījumu materiālzinātnes nozares un valsts tautsaimniecības attīstībā. Institūts ne tikai rada izcilu un pielietojamu zinātni, bet lielu uzmanību pievērš arī izstrādāto tehnoloģiju komercializācijai. Institūtā izstrādā funkcionālos materiālus elektronikas un fotonikai, tāpat strādā pie nanotehnoloģijām, nanokompozītiem un keramikas, plāno kārtiņu un pārklājumu tehnoloģijām, kā arī veic materiālu struktūras un īpašību teorētiskos un eksperimentālos pētījumus;
  • pasaules vadošajam uzņēmumam optisko šķiedru un to izstrādājumu ražošanā medicīnas un industrijas nozarē SIA “Light Guide Optics International” par nopelniem tehnoloģiju inovāciju radīšanā, valsts ekonomiskās izaugsmes veicināšanā un ieguldījumu medicīnas tehnoloģijās pasaulē. Uzņēmumā ražotie produkti tiek izmantoti zinātnes, industrijas un medicīnas nozarēs. Šis uzņēmums ir pasaules līderis invazīvajā katetru ķirurģijā, tam šobrīd pieder 80 procenti no visas pasaules tirgus;
  • inovatīvam kosmosa izpētes uzņēmumam SIA “Eventech” par nopelniem tehnoloģiju inovāciju radīšanā, valsts ekonomiskās izaugsmes veicināšanā un ieguldījumu kosmosa tehnoloģijās pasaulē. Uzņēmums piedāvā unikālu notikumu taimera tehnoloģiju ekstremāli precīziem mērījumiem. Šī  Latvijā izstrādātā tehnoloģija tiek izmantota vairāk kā pusē pasaules satelītu un tiek uzskatīta par pasaulē labāko. Uzņēmums sadarbojas arī ar Eiropas Kosmosa aģentūru un NASA;
  • vienam no vadošajiem kokapstrādes uzņēmumiem Baltijā SIA “Gaujas Koks” par ieguldījumu valsts tautsaimniecībā un nesavtīgu atbalstu Ukrainai. SIA “Gaujas koks” pērn ir pārskaitījis miljonu eiro labdarības fondam “Ziedot.lv” Ukrainas atbalstam, vienlaikus uzņēmums sniedz arī cita veida atbalstu, tai skaitā izīrējot dzīvokļus Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai.

Avots:
Ekonomikas ministrija
prese@em.gov.lv