Latgales SEZ gadu uzsāk ar nozīmīgu investīciju projektu apstiprināšanu

ĪSUMĀ:

  • 2022. gadā Latgales speciālā ekonomiskā zona (Latgales SEZ) noslēdza 11 investīciju līgumus vairāk kā 34,2 milj. eiro apjomā;
  • 2023. gada sākumā (janvārī un februārī) Latgales SEZ Uzraudzības komisija atbalstīja 3 jaunus investīciju projektus 2,6 milj. eiro (2 635 546 eiro) apjomā;
  • SIA “SAFE ENERGY” šī gada laikā plāno palielināt ražošanas procesu efektivizāciju, realizējot projektu par kopējo summu 134 200,00 eiro, tā ietvaros izveidojot 10 jaunas darba vietas;
  • SIA “Regula Baltija” palielinās uzņēmuma ražošanas jaudu, realizējot ieguldījumu projektu ražotnes paplašināšanai un tehnoloģisko iekārtu iegādei. Projekta kopējā summa – 1 312 796,00 eiro, paredzot izveidojot vismaz 7 jaunas darba vietas;
  • SIA “Pulsar Optics” šogad plāno pilna ražošanas cikla nodrošināšanu uzņēmumā, realizējot jau ceturto investīciju projektu 1 188 550, 00 eiro apjomā, noslēgtā līguma ietvaros izveidojot vismaz 10 jaunas darba vietas;
  • SIA “SMD Baltic” kopš 2019. gada realizējusi 12 ieguldījumu projektus vairāk kā 2,6 milj. eiro apmērā. Realizētā ieguldījumu projekta “Pielāgošanas darbi SIA “SMD Baltic” ražošanas telpu paplašināšanai” ietvaros tika izveidots jauns cehs ražošanas iekārtu izvietošanai, šī projekta summa sasniedz 184 770 eiro un tā ietvaros radītas 6 jaunas darba vietas.

Aizvadītais 2022. gads Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā (Latgales SEZ) bija jaudīgs un to var dēvēt par visveiksmīgāko gadu Latgales SEZ pastāvēšanas vēsturē. Latgales SEZ pievienojās trīs jauni uzņēmumi, tika noslēgti 11 investīciju līgumi par ieguldījumu veikšanu vairāk kā 34,2 milj. eiro apmērā, tajā skaitā divi līgumi par paredzamo algu izmaksu veikšanu EUR 4,6 milj. apmērā. Līdz ar investīcijām uzņēmumu attīstībā, 2022. gadā noslēgto līgumu ietvaros Latgalē paredzēts radīt vismaz 282 jaunas darbavietas.

“Pagājušā gada rezultāti un kopējais investīciju apjoms liecina, ka uzņēmēju aktivitāte Latgales reģionā ir ievērojama, paaugstinās arī eksporta potenciāls un to kapitālsabiedrību skaits, kuras pozitīvi vērtē sava uzņēmuma tālākās attīstības iespējas, sadarbojoties ar Latgales SEZ un investējot reģionā. Varu ar pārliecību apgalvot, ka mūsu komanda ieņēmusi pareizu attīstības virzienu”, uzsver Latgales SEZ Uzraudzības komisijas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis.

Arī 2023. gads sācies ļoti raženi. Latgales SEZ Uzraudzības komisija š.g. 3. janvāra sēdē pieņemto lēmumu ietvaros atbalstīja divu investīciju projektu realizāciju 1 446 996 eiro apmērā. Abu projektu ietvaros kapitālsabiedrības plāno izveidot vismaz 17 jaunas darba vietas:

1) SIA “SAFE ENERGY” no 2023. gada janvāra līdz 31. decembrim plāno realizēt ieguldījumu projektu “Pamatlīdzekļu iegāde malkas uzņēmuma darbības attīstībai” par kopējo summu 134 200,00 eiro. Projekta ietvaros tiks izveidotas 10 jaunas darba vietas.

Kā norāda uzņēmums, – lai spētu palielināt ražošanas jaudas un nodrošinātu ražošanas procesu efektivizāciju, nepieciešama jaunu pamatlīdzekļu iegāde. Šobrīd uzņēmums nevar nodrošināt tik efektīvu un ātru malkas iekraušanu, savukārt jaunu iekārtu iegāde nodrošinās produkcijas ražošanu, kas ne tikai palielinās uzņēmuma apgrozījumu, bet arī diferencēs uzņēmuma saražoto produkcijas klāstu.

SIA “SAFE ENERGY” Latgales SEZ kapitālsabiedrības statusu ieguva 2021. gada sākumā un ir veiksmīgi īstenojusi divus investīciju projektus un radījusi vismaz 40 jaunas darba vietas, kas ir nozīmīgs devums Augšdaugavas novadā.

2) SIA “Regula Baltija” plāno realizēt ieguldījumu projektu “Ilgtermiņa materiālo ieguldījumu veikšana SIA “Regula Baltija” ražotnes paplašināšanai Višķu ielā 34, Daugavpilī un tehnoloģisko iekārtu iegādei” laika posmā no 2023. gada janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim. Projekta kopējā summa – 1 312 796,00 eiro.

Ieguldījumu projekta ietvaros uzņēmums paplašinās esošo komercdarbību, spējot patstāvīgi realizēt produkcijas ražošanas procesa atsevišķās darbības, veicot gan nepieciešamās manipulācijas uzņēmuma telpās, gan atsakoties no vairāku pakalpojumu saņemšanas un preču iegādes ārpus uzņēmuma. Realizējot ieguldījumu projektu, gaidāma ražošanas jaudas palielināšanās, kura balstās uz ražošanas procesu optimizāciju, produkcijas ražošanas procesa ilguma samazināšanos, brāķējuma līmeņa pazemināšanos. Projekta ietvaros plānots izveidot vismaz 7 jaunas darba vietas.

Uzņēmums Latgales SEZ kapitālsabiedrības statusu ieguva 2020. gadā, ar Latgales SEZ pārvaldi ir noslēgti trīs līgumi par ieguldījumu veikšanu.

Savukārt Latgales SEZ Uzraudzības komisijas 2023. gada 10. februāra sēdē pieņemto lēmumu ietvaros tika atbalstīts jauns SIA “Pulsar Optics” ieguldījumu projekts 1 188 550 eiro apmērā, izveidojot vismaz 10 jaunas darba vietas. Tika izskatīts arī SIA “SMD Baltic” realizētais ieguldījumu projekts:

1) SIA “Pulsar Optics”, kas ir Lietuvas augsto tehnoloģiju uzņēmuma “Yukon Advanced Optics Worldwide” meitas uzņēmums, plāno realizēt ieguldījumu projektu “SMD iecirkņa izveidošana Višķu 21F, Daugavpilī” 1 188 550, 00 eiro apmērā, laika posmā no 2023. gada marta līdz 2023. gada 31. decembrim. Ieguldījumi plānoti saistībā ar kapitālsabiedrības ražošanas un pakalpojumu jaudas pieaugumu. Plānotās investīcijas ir vērstas uz pilna ražošanas cikla nodrošināšanu uzņēmumā, iegādājoties ražošanas iekārtas SMD iecirkņa izveidošanai, kura darbība nodrošinās stabilākas elektronisko plašu piegādes, maksimāli saīsinās jaunu produktu un to modifikāciju izstrādes laiku un veicinās uzņēmuma ražošanas un pakalpojumu apjoma pieaugumu.

SIA “Pulsar Optics” Latgales SEZ kapitālsabiedrības statusu ieguva 2022. gada pavasarī un 2023. gada 13. februārī noslēgtais līgums ir jau ceturtais ieguldījumu projekts, kuru kapitālsabiedrība realizē Latgales SEZ teritorijā. Kopumā uzņēmums līdz šim jau ir radījis vairāk kā 100 jaunas darba vietas Daugavpilī, un noslēgto līgumu ietvaros plāno izveidot vēl vismaz 152 darba vietas.

 

2) SIA “SMD Baltic” realizēja ieguldījumu projektu 2021. gada 25. augusta noslēgtā līguma ietvaros, faktiski veicot ieguldījumus telpu paplašināšanā 184 770 eiro apmērā. Ieguldījumu projekta “Pielāgošanas darbi SIA “SMD Baltic” ražošanas telpu paplašināšanai” ietvaros tika veikti sākotnējie ieguldījumi jauna ceha izveidei ražošanas iekārtu izvietošanai, paredzot izveidot vismaz 6 jaunas darba vietas. Jaunajā cehā tika veikti pielāgošanas darbi, kas ietvēra grīdas seguma izveidi, tika aprīkotas tehniskās telpas, ievietota mikroklimata sistēma, lai uzturētu ražošanai nepieciešamo temperatūras režīmu.

Latgales SEZ kapitālsabiedrības statusu SIA “SMD Baltic” ieguva 2019. gada martā un kopumā uzņēmums ir noslēdzis līgumus par 12 investīciju projektu realizāciju, veicot ieguldījumus gan telpu pielāgošanas darbos, tādējādi paplašinot ražošanas telpas, gan ieguldījumus jaunu, modernu iekārtu iegādei, kas kopumā vērsti uz ražošanas jaudu paaugstināšanu.

Jāatzīmē, ka pagājušā gada nogalē Latgales SEZ Uzraudzības komisijas sēdē tika izskatīti arī SIA “ST Parks” un SIA “SAFE ENERGY” realizētie ieguldījuma projekti, kas tika pabeigti līdz 2022. gada beigām. SIA “ST Parks”, kas darbojas industriālo platību iznomāšanas segmentā, piedāvājot profesionāli aprīkotas ražošanas telpas Daugavpils industriālajā biznesa parka teritorijā, realizēja ieguldījumu projektu “Ražošanas telpu rekonstrukcija tērauda apstrādei ar skrošu mešanas iekārtu darbnīcas ierīkošanai” 163 675.90 eiro apmērā un arī augstākminētā LSEZ kapitālsabiedrība SIA “SAFE ENERGY” sekmīgi realizēja investīciju projektu “Malkas ražošanas uzņēmuma darbības uzlabošana” 142 900 eiro apmērā.

SIA “ST Parks”

SIA “SAFE ENERGY”

Informācijai:

Uzņēmumiem, kas vēlas pretendēt uz tiešo nodokļu atvieglojumiem, proti, uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidei 80% apmērā un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidē līdz 100% apmērā,  jāslēdz līgums ar Latgales SEZ saskaņā ar likumu “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un specializētajās ekonomiskajās zonās”.

Latgales SEZ kapitālsabiedrības saņem tiešo nodokļu atlaides no uzkrātās ieguldījumu summas, piemērojot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti veiktajiem ieguldījumiem:
• 40 % – ja kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – liela kapitālsabiedrība;
• 50 % – ja kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – vidēja kapitālsabiedrība;
• 60 % – ja kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – maza vai sīka (mikro) kapitālsabiedrība.

Noteiktā atbalsta procenta piemērošana (40%, 50% vai 60%) tiek izmantota uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu kopsummai.

Saskaņā ar likumu Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, atbalstāmi ir ilgtermiņa ieguldījumi:
• “materiālie ieguldījumi” – ēkas un ražotnes, tehnika un iekārtas;
• “nemateriālie ieguldījumi”- izmaksas patentu iegūšanai un tehnoloģiju apgūšanai.
Detalizēta informācija par Latgales SEZ darbu atrodama arī Latgales plānošanas reģiona mājaslapas lpr.gov.lv sadaļā “Latgales speciālā ekonomiskā zona”.

Latgales speciālā ekonomiskā zona – veiksmes atslēga uzņēmējdarbībai!

Par likumā noteiktajām prasībām, kādām ir jāatbilst veiktajiem ieguldījumiem pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem, kā arī plašāku informāciju par Latgales SEZ darbības noteikumiem un iesniedzamo dokumentāciju iespējams uzzināt, sazinoties ar Latgales SEZ pārvaldi: e-pasts: lsez@lpr.gov.lv, tālr.: +371 26511047, www.lpr.gov.lv/lsez.

Sekojiet Latgales SEZ arī Facebook:

Papildus informācija:
Latgales SEZ pārvalde,
tālr. +371 26511047
e-pasts: lsez@lpr.gov.lv