Latgales reģiona uzņēmēji izskata iespējas piesaistīt darbaspēku ārpus ES

Latgales reģiona bezdarba rādītāji ar katru gadu samazinās, taču joprojām ir divas reizes augstāki kā citos  Latvijas reģionos. Neskatoties uz to, darba devēji arvien biežāk arī Latgales reģionā kā attīstību kavējošu apstākli min tieši iespēju piesaistīt nepieciešamos darbiniekus. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotie bezdarba mazināšanas pasākumi dot savu pienesumu bezdarba mazināšanā, tomēr darba roku pieprasījums dažās profesijās pārsniedz piedāvājumu. Iemesli darbaspēka trūkumam reģionā ar augstāko bezdarbu valstī dažādi un pieejamais risinājums nav tik vienkāršs, jo ietver ne tikai jaunu iemaņu apgūšanu bezdarba riskam pakļautos esošos nodarbinātības sektoros, bet arī mobilitāti, mājokļa pieejamību, fizisko spēju veikt attiecīgo darbu.
Latvijā jau ilgus gadus pastāv tiesiskais regulējums ārvalstu darbaspēka piesaistē, kas vairāk ir atbilstošs tieši kvalificēta darbaspēka piesaistei, arī ārpus ES dalībvalstīm.
Ņemot vērā darbaspēka piesaistes aktualitāti tādām Latgales reģiona nozarēm kā metālapstrāde, šūšana un vieglā rūpniecība, pārtikas ražošana, Latgales uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Attīstības departamentu un Investīciju un starptautisko sakaru nodaļu šī gada 27. oktobrī organizēja tikšanos reģiona uzņēmējiem ar Kirgizstānas Latvijas goda konsulu Arstanbeku Tazabekovu, un šī valsts uzņēmumu, kas darbojas ar darbaspēka piesaisti ES uzņēmumiem, kā arī ar Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Daugavpils filiālēm.
Tikšanās laikā tika runāts par reģiona uzņēmējiem nepieciešamā darbaspēka kvalifikācijas līmeni, iespējamo atalgojuma apmēru, tiesiskiem aspektiem, nodarbinot trešo valstu pilsoņus Latvijā.
Jāatzīmē, ka vairākiem uzņēmumiem no Daugavpils pilsētas jau ir pieredze šī darbaspēka piesaistē un uzņēmēji dalījās ar savu viedokli par dažu likumdošanas normu piemērošanas izmaiņām, lai tās sekmētu ekonomisko izaugsmi arī Latgales reģionā.
Ziņu sagatavoja
LPR LUC