Latgales reģiona amatnieki un mājražotāji piedalījās gadatirgos Rīgā

Skanīgi, lustīgi un tik sirsnīgi kā Latgalē šoruden aizvadīti divi pasākumi “Latgalīši Reigā brauc” Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzeja Latgaļu sētā un Āgenskalna tirgū.

Latgales plānošanas reģions īsteno Pārrobežu programmas projektu LVIII‑064 “Latgales tradicionālās amatniecības stiprināšana” CRAFTS 2.0, kura ietvaros tika organizēta Latgales amatnieku, mājražotāju dalība divos Rīgas gadatirgos ar devīzi “Latgalīši Reigā brauc”. Latvijas nemateriālā un materiālā kultūras mantojuma, tālāknodošanas un popularizēšanas pasākums – amatnieku gadatirgus notika Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzeja ekspozīcijā Latgales sētā 2023. gada 30. septembrī, kur no Latgales reģiona piedalījās 33 dalībnieki. Gadatirgus laikā tika organizētas 3 dažādas meistarklases (keramikas, stikla un koka) ģimenēm ar bērniem. Keramikas darbnīcu vadīja Raivo Andersons, stikla dekoru izgatavošanas meistarklasi vadīja Elvīra Škutāne un koka darbnīcu vadīja Jānis Spuriņš. Darbnīcas tika plaši apmeklētas un bērni tajās darbojās ar patiesu prieku un interesi. Gadatirgus apmeklētāji varēja arī lūkoties kā prakstiski strādā amatnieki, savu aroda prasmi demonstrēja keramiķe Olga Pauliņa, metālkalēja arodu demonstrēja Valērijs Konstantinovs, āra skulptūru izgatavošanu – Valdis Grebežs. Visa pasākuma laikā skanēja latgaliešu mūzika, notika konkursi gan bērniem, gan pieaugušajiem. Latgalei raksturīgo kultūras izklaidi – dziesmas un dejas nodrošināja kapela “Augusti”, “Līvenhofas muzikanti” un jauniešu tautu deju kolektīvs “Silaviņa”. Gadatirgus apmeklētāji ar lielu interesi klausījās latgaliešu dziesmas un pat jautri uzdejoja.

Otrais Latgales amatnieku, mājražotāju gadatirgus tika organizēts 21. oktobrī Āgenskalna tirgū. Spītējot vēsajam un vējainajam laikam, gadatirgū piedalījās 25 amatnieki, mājražotāji no Latgales reģiona. Arī šajā gadatirgū tika organizētas keramikas, stikla un koka meistarklases ģimenēm ar bērniem. Sava aroda prasmi – podu virpošanu uz ripas demonstrēja keramiķis Valdis Pauliņš, skalu grozu pīšanu demonstrēja Andris Kačkāns, koka karošu grebšanu – Jānis Spuriņš. Ar latgaliešu dziesmām gadatirgus apmeklētājus priecēja kapela “Augusti”, “Līvenhofas muzikanti” un dziedošā ģimene Daiga un Oļegs Koļesņičenko no Preiļiem.

 

Latgales amatnieku, mājražotāju dalību Rīgas gadatirgos “Latgalīši Reigā brauc 2023” organizēja Biedrība “Latgales tematiskie ciemi”. Šīs biedrības vadītāja Zane Praņevska izstrādāja pasākuma scenāriju, uzrunāja individuāli katru amatnieku, mājražotāju un mūziķus. Kopīgiem spēkiem Latgales amatnieku, mājražotāju dalība Rīgas gadatirgos “Latgalīši Reigā brauc 2023” noritēja veiksmīgi, Rīgas iedzīvotājiem un viesiem bija dota iespēja iepazīties ar Latgales reģionā ražotajiem produktiem un Latgales dziesmām, dejām.

Latgales reģiona amatnieku, mājražotāju dalību gadatirgos Rīgā organizēja Latgales plānošanas reģions Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Latgales tradicionālās amatniecības stiprināšana”/CRAFTS 2.0 ietvaros. Projekta vadošais partneris – Latgales plānošanas reģions. Projekta partneri: Rēzeknes novada pašvaldība, Krāslavas novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Augšdaugavas novada pašvaldība.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Inese Matisāne,
projekta “CRAFTS 2.0” vadītāja
Latgales plānošanas reģionā
e-pasts: inese.matisane@lpr.gov.lv