Latgales plānošanas reģions aicina pieteikties diennakts nometni bērniem “PIEDZĪVOJUMU VASARA”

Latgales plānošanas reģions aicina vecākus/likumiskos pārstāvjus pieteikt bērnus dalībai diennakts nometnē, lai izzinātu sevi, iepazītu citus un saliedētos!

Nometnes veids: Integrējoša diennakts nometne (5 dienas, 4 naktis).

Dalībnieki: Latgales reģionā dzīvojošie bērni vecumā no 13 līdz 18 gadiem, kopā ne vairāk kā 20 bērni (tai skaitā provizoriski 10 bērni no bērnu sociālās aprūpes iestādēm).

Plānotā norises vieta: Preiļi, Preiļu novads.

Plānotais norises laiks: 2023.gada 24.jūlijs– 28.jūlijs

Pieteikšanās: Lai pieteiktos bērnu vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem līdz 19.jūlijam ir jāaizpilda pieteikuma anketa ŠEIT.

Vecāka atsauksme par 2022.gadā rīkoto nometni

Plānotās aktivitātes:

 • Piedzīvojumi (pārgājieni, pikniki, sacensības u.c.)
 • Izzinošais (sevis un savstarpējo attiecību izzināšana; iepazīšanās ar cilvēku labākiem draugiem – suņiem u.c.)
 • Sports (vingrošana, sporta spēles u.c.)
 • Radošais (veidot kopīgus mākslas objektus u.c.)
 • Ekskursija pa Daugavpils cietoksni u.c.

Nometnes dalībnieki darbosies gan visi kopā, gan komandās, gan arī individuāli sev interesantās aktivitātēs, lai pēc nometnes pārsteigtu savus vecākus un draugus ar jaunām zināšanām, prasmēm un aizrautīgiem piedzīvojumu stāstiem.

Visu nometnes laiku dalībniekiem būs iespēja individuāli konsultēties ar zinošiem dažādu jomu speciālistiem.

Aktivitātes un nodarbības pārsvarā notiks svaigā gaisā.

Dalībnieku ieguvumi:

 • jauni draugi un pozitīvas emocijas;
 • unikāli un neaizmirstami piedzīvojumi;
 • jaunas zināšanas un prasmes;
 • sevis un sev apkārt notiekošā izzināšana un labāka izpratne;
 • prasme sadarboties, atbalstīt un cienīt vienam otru;
 • radošuma un izdomas attīstīšana;
 • tolerances un komunikācijas prasmju pilnveide;
 • sportiskās formas uzlabošana.
Vecāka atsauksme par 2022.gadā rīkoto nometni

Ēdināšana: 5 reizes dienā. Pirmajā un pēdējā dienā – 2 ēdienreizes dienā.

Pieteikšanās: Lai pieteiktos bērnu vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem līdz 19.jūlijam ir jāaizpilda pieteikuma anketa ŠEIT.

Sakarā ar to, ka vietu skaits ir ierobežots, bērnu vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem 20.07.2023 tiks paziņoti rezultāti par iekļaušanu plānotās nometnes dalībnieku sastāvā: pamatsastāvā vai rezerves sastāvā. Dalībnieki, kas būs reģistrējušies virs 20 personu skaita, tiks iekļauti rezerves sastāvā un iespēja piedalīties nometnē būs tikai tad, ja kāds dalībnieks no pamatsastāva atteiksies vai kādu iemeslu dēļ nevarēs piedalīties nometnē.

Svarīgi!

24.07.2023 plkst. 11.00 bērnu likumiskajiem pārstāvjiem OBLIGĀTI ir jāierodas kopā ar bērnu Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Struktūrvienībā Preiļi (adrese: Sporta iela 1, Preiļi, Preiļu novads) uz organizatorisko sapulci nometnes dokumentācijas noformēšanai, līdzi ņemot personas apliecinošus dokumentus. Nepieciešamības gadījumā, ja nokļūšana uz nometnes vietu ar savu transportu nav iespējama, tad 24.07.2023 no Daugavpils tiks nodrošināts transports līdz nokļūšanai uz nometnes vietu.

28.07.2023 plkst. 16.00 bērnu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem OBLIGĀTI ir jāierodas Daugavpils pilsētā uz noslēguma sanāksmi (vieta tiks precizēta).

Nometni plānots organizēt Latgales plānošanas reģiona projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) ietvaros.

Nometnes norise tiks finansēta no ESF projekta līdzekļiem, dalība nometnē ir bez maksas.


Personas datu apstrādes atsauce

Piesakoties, Jūs piekrītat, ka pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un/vai filmēšana projekta rezultātu publicitātes nodrošināšanai.

Piesakoties, Jūs atļaujat Latgales plānošanas reģionam, reģistrācijas Nr.90002181025, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, Latvija, LV-4600, apstrādāt bērna personas datus (t.sk. sensitīvus personas datus). Personas datu apstrādes mērķis – ESF projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) īstenošana. Personas datu apstrādes politiku Latgales plānošanas reģionā skat šeit: lpr.gov.lv/lv/padome-l2f3/personas-datu-apstrade-latgales-planosanas-regiona/#.YOv6JugzaUk


Lai pieteiktos bērnu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem līdz 19.jūlijam ir jāaizpilda pieteikuma anketa ŠEIT.

Sīkāka informācija: par reģistrāciju – Kristīna Čimbaraite – tel. 20377670.