Latgales plānošanas reģions izsludina pašvaldību konkursu “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts”

Latgales plānošanas reģions (LPR) ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbalstu organizē konkursu “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts”, kura ietvaros pašvaldības īstenos uzņēmējdarbības atbalstu un saņems valsts līdzfinansējumu no 2024. līdz 2026. gadam. Kopējais pieejamais finansējums Latgales plānošanas reģionā ir 240 000 euro.

Finansējuma saņemšanai var pieteikties Latgales plānošanas reģiona pašvaldības, lai organizētu grantu konkursus uzņēmējdarbībai. Pašvaldības atbalstu piešķirs uzņēmumiem, kuri rada jaunas darbavietas remigrantiem, un/vai jaunizveidotiem remigrantu uzņēmumiem.

Konkursa dalībniekiem jāiesniedz pieteikums dalībai Konkursā, nosūtot to elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu Latgales plānošanas reģiona Vērtēšanas komisijai, ar norādi “Konkursam “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts”” uz e-pastu pasts@lpr.gov.lv no 2023.gada 27.septembra līdz 25.oktobrim ieskaitot.

Ar Konkursa nolikumu, pieteikuma veidlapu un atskaites formu var iepazīties  šeit: Pašvaldību konkursa Nolikums, VARAM informatīvais ziņojums.

Pašvaldības finansējumu saņems pēc līguma noslēgšanas, bet ne ātrāk kā 2024. gada 2. janvārī un LPR finansējuma saņemšanas no VARAM.

Papildus informācijai lūgums sazināties pa e-pastu:pasts@lpr.gov.lv.