Latgales plānošanas reģiona pārstāvji viesojās Stokholmas latviešu skolā

2023.gada 16.decembrī “Es atgriežos Latgalē” komanda viesojās Stokholmas latviešu skolā, kur notika Ziemassvētku pasākums! Remigracijas koordinatoram bija lieliski iespēja uzrunāt atnākušos vecākus un izklāstīt, kādu palīdzību var sniegt un kādus jautājumus var palīdzēt risināt atgriešanās brīdī uz Latviju.

Jāatzīst, ka visas satiktās latviešu ģimenes ir nonākušās Zviedrijā ļoti dažādu iemeslu dēļ – daži ar nolūku brauca strādāt, citiem liktenis piespēlējis satikt mūža mīlestību ceļojot ar prāmi Rīga – Stokholma, citiem viens no ģimenes pieaugušajiem ir pārcelts uz Stokholmas kompānijas biroju strādāt un visa saime dodas līdzās. Redzējām arī sirsnīgus seniorus, kuri ir atbraukuši vēl daudz senāk, kuri sevi sauc par trimdas latviešiem, un jau viņu bērniem ir atvases, kuras apmeklē skolu, lai saglabātu latvietību, tradīcijas, valodu un saikni ar Latviju! Tik jauki bija uzzināt, ka gandrīz visiem satiktajiem cilvēkiem ir meklējamas saknes Latgalē– vai vecmāmiņa, vai vectētiņš ir nācis no Latgales un viņi turpina regulāri viesoties pie saviem latgaļu radiem arī tagad, kad ir atbraukuši uz Latviju!

Kā uzzinājām Stokholmas latviešu skolai ir ļoti sena vesture – tā ir dibināta 1945.gadā. Šī  skola bērnu skaita ziņā ir lielākā latviešu diasporas nedēļas nogales skola pasaulē, kuras mērķis ir pulcināt bērnus Zviedrijā un veicināt viņos latvisko identitāti, palīdzot iemācīties un attīstīt latviešu valodas un literatūras pamatus, ģeogrāfiju, vēsturi un latviešu tradīcijas, kā arī – ne mazāk svarīgi – iegūt jaunus, latviski runājošus draugus. Skolas pārzine un skolas pārstāve Zviedrijas latviešu apvienībā Agnese Blaubārde izstāstīja par skolas aktivitātēm: “Mazākie bērni kopā ar mammām un tētiem darbojas Saulstariņu grupā, rotaļu veidā iepazīstot pasauli. Trīsgadīgo līdz piecgadīgo pirmsskolas grupiņās iet rotaļās, dzied, mācās pirkstiņu spēles, klausās pasakas, līmē un zīmē. Sākot no 1. līdz 8. klasei skolēni nodarbībās apgūst zināšanas par Latvijas ģeogrāfiju, vēsturi, latviešu literatūru un kultūru. Absolvējot 8. klasi, skolēniem ir iespēja kārtot latviešu valodas centralizēto eksāmenu.” Stokholmas latviešu skolā ir arī grupa pieaugušajiem – latviešu otrajām pusītēm ārzemniekiem, kurā ir iespēja apgūt latviešu valodu.

Ziemassvētku pasākumā gan tika dziedāts, gan dejots, gan teātra izrāde baudīta par Sarkangalvīti, vilku un lokomotīvi! Turpinājumā ieturētas svētku pusdienas, kuras tika sarūpētas no līdzi atnestajiem gardumiem. Savukārt pēcāk visus iepriecināja salavecītis ar lielu dāvanu maisu! Arī mēs bijām kā Sniegbaltītes, jo atvedām dāvanā krāsojamo grāmatiņu “Izkrāso Latgali!”, caur kuru bērniem būs iespēja iepazīt visus 9 Latgales reģionus. Skolotāja Ieva bija ļoti priecīga un teica, ka grāmatiņas nāk tieši laikā, jo berni pašlaik apgūst Latvijas pilsētas un novadus un te būs jauks materiāls par Latgali! Vēlāk bērni ar skolotājiem un vecākiem darbīcās veidoja rotājumus eglītei, kuru izdekorēja.

Sarunu gaitā kopā ar mācību pārzini Jūliju Bernhardu nonācām pie secinājuma, ka mēs latvieši, kas ikdienā dzīvojam Latvijā daudz retāk piedomājam par tradīcijām un latvisko dzīvesziņu, bet viņi te par to runā, dara un rada katru sestdienu. Un patiesi skolotāju entuziasmu un degsmi, ar kādu viņi darbojas ar bērniem var just un redzēt. Šī viesošanās pie diasporas deva lielāku izpratni par viņu aktualitātēm.