Latgales pašvaldību pārstāvji Zviedrijā gūst pieredzi ūdenssaimniecības jomā

No š.g. 11. līdz 14. septembrim Latgales plānošanas reģions organizēja mācību vizīti uz Zviedriju Latgales pašvaldību un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju pārstāvjiem. Vizītes mērķis bija stiprināt darbinieku kapacitāti ūdensapgādes jomā un notekūdeņu apsaimniekošanā, iegūstot Zviedrijas pieredzi par modernām notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijām  un risinājumiem.

Pasākums tika organizēts projekta Nr. LVIII 065 “Ilgtspējīga ūdens resursu apsaimniekošana Latgales reģionā”, akronīms Pure Water II, ietvaros.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli. Programmu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Vizītes ietvaros tika organizētas tikšanās ar Kristianstādes un Helsinborgas pilsētu ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas uzņēmumu pārstāvjiem un objektu apmeklēšana, lai uzzinātu to darbības modeļus, attīstības projektus, inovatīvas tehnoloģijas un apsekotu esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, tostarp vienu no jaunākajām, kas pašlaik atrodas būvniecības stadijā.

Bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas uzņēmumā Helsingborgā LPR delegācija uzzināja par uzņēmuma “RecoLab” attīstības projektu “No notekūdeņiem līdz barības vielu granulām, līdz ūdenim ar dzeramā ūdens kvalitāti”, kur starppašvaldību ūdensaimniecības uzņēmuma “NSVA” notekūdeņu attīrīšanas nodaļas vadītājs Björn Paulsson stāstīja par projekta prioritātēm un rezultātiem, ieguvumiem pilsētai, kādus var panākt, novadot pareizi notekūdeņus no mājsaimniecībām (3 caurules – melnais ūdens, pelēkais ūdens, pārtikas atkritumi).

“Izmantojot inovatīvas tehnoloģijas, no notekūdeņiem var iegūt resursus. Pateicoties sakārtotai notekūdeņu sistēmai, pelēko ūdeni var pārstrādāt dzeramajā ūdenī, ko atgriezt pilsētā. Ar siltuma apmaiņu mēs atgūstam siltumu,” stāsta projektu vadītāja Amanda Haux – Recolab, kas vēlāk iepazīstināja dalībniekus ar bioloģiskām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un stāstīja par to darbības principiem.

Kristianstādes pašvaldības ūdensapsaimniekošanas departamenta vadītājs Larss Svensons iepazīstināja dalībniekus ar jauno pašvaldības projektu un izstāstīja būvniecības procesu un nākotnes ieceres būvobjektā, kura rezultātā 2025. gadā tiks uzbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, izmantojot modernākas tehnoloģijas – membrānu tehnoloģiju, lai nākotnē tiktu nodrošināta kvalitatīvāka un ilgtspējīga resursu izmantošana pilsētā.

“Membrānu bioreaktoru tehnoloģija ir nākotnes risinājums gan komunālo, gan rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanai, kas ir ar zemām ekspluatācijas izmaksām,” stāstīja Larss Svensons.

Bez tam, dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar esošām Kristianstādes notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un noskaidrot sev interesējošos jautājumus savā nozarē.

Ūdenssaimniecību pārstāvji piedalījās seminārā “Situācija un nākotnes izaicinājumi ūdens sistēmu apsaimniekošanā pašvaldībā”, kas notika Kristianstādes pašvaldības ēkā, papildus salīdzinot to ar savu praksi uzņēmumos. Latgales pašvaldību un ūdenssaimniecību pārstāvji norādīja uz problēmām nozarē savā valstī, apsprieda Zviedrijā gūto pieredzi un labās prakses ieviešanu notekūdeņu apsaimniekošanā pašvaldībās.

Dalībnieki ļoti pozitīvi novērtēja braucienu, kā vērtīgu mācību vīzīti, uzlabojot savas zināšanas moderno tehnoloģiju jomā, iegūstot jaunu pieredzi, tostarp viedo tehnoloģiju pielietojumā pilsētvidē:

“Skats no citas puses. Iespēja redzēt valstiskā līmenī skatījumu uz nākotnes vides problēmu risināšanu un tehnoloģiju pielietojumu,” atzina Līvānu novada pašvaldības Būvniecības un infrastruktūras nodaļas vadītājs Edijs Vārpsalietis.

Vērtīgs apmācību pasākums, liels paldies organizatoriem! Gūtā atziņa – ja kaut ko dari, tad dari to maksimāli labi!” atzina Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Džeriņš.

“Vizītes laikā aplūkotās tēmas pilnībā atbilda manām darba īpatnībām un specifikai. Es ieguvu daudz jaunu zināšanu. Šis pasākums man bija ļoti noderīgs. Liels paldies!” pateicās SIA “Ludzas apsaimniekotājs” Attīrīšanas iekārtu un energosistēmu iecirkņa vadītājs  Ivars Bogomols.

“Brauciena laikā tika iegūti jauni kontakti, kas ļoti noderēs turpmākajā darbā. Tika iepazītas jaunas metodes, tehnoloģijas un darba organizācija ūdens apsaimniekošanas jomā,” atzina Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldes vietnieks – Attīstības un investīciju nodaļas vadītājs Imants Mekša.

“Ieguvu paplašinātas zināšanas par notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, pielietojamiem materiāliem un tehnoloģijām”- Balvu novada  pašvaldības SIA “SAN-TEX” komunālais inženieris Andris Vējiņš-Ruciņš.

“Iepazināmies ar jauno notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju – membrānas tehnoloģija. Bija iespēja atrasties notekūdeņu attīrīšanas iekārtu objektā, kas atrodas būvobjekta stadijā”, atzina SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvji.

Paldies pasākuma dalībniekiem un organizatoriem! Lai brauciena laikā smeltās idejas un gūtās atziņas tiek ieviestas Latgales pašvaldību darbā un veicina ilgstpējīgu dabas resursu izmantošanu!

@lpr.gov.lv

@latgalesplanosanasregions delegācija ir devusies mācību vizītē uz Kristianstadi, Zviedrijā, 💧projekta “Pure Water II “ietvaros. Neliels ieskats iedvesmas pilnajā braucienā! 👏😌 #latgale #latgalesplānošanasreģions #latgaletravel #interreg #zviedrija #sweden

♬ For business commercial projects(1152414) – MaxRecStudio

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Natālija Kurakina