Latgales pašvaldības smeļas pieredzi par atkritumu apsaimniekošanu no vidzemniekiem

Š.g. 2. jūnijā Latgales plānošanas reģiona un Latgales pašvaldību pārstāvji devās pieredzes apmaiņas vizītē uz SIA ZAAO poligonu “Daibe” Vidzemē.
SIA “ZAAO” sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus – atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un apglabāšanu videi draudzīgā veidā.
“Iepazinām sniegtos pakalpojumus, izveidoto infrastruktūru, būvniecības procesā esošos investīciju projektus, kuru kopsumma šobrīd veido ap 16 milj EUR, kā arī jau īstenotos projektus, piemēram, notekūdeņu (infiltrāta) attīrīšanas iekārtu darbība un 1. atkritumu krātuves rekultivācijas projekts, kas ir būtiski, lai nodrošinātu atbilstošu atkritumu apsaimniekošanu. Diskusiju ceļā runājām par nozares izaicinājumiem u.c. aktuāliem jautājumiem,” pēc vizītes stāsta LPR Administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne.
Paldies par lielisko uzņemšanu vienā no modernākajiem atkritumu apsaimniekošanas poligoniem Latvijā tā valdes priekššedētājam Gintam Kukainim. Pieredze, ko smēlāmies savam turpmākajam darbam ir ļoti vērtīga un tiks vērsta uz reģiona attīstību.
Uzņēmums realizē arī plašu sabiedrības informēšanas darbu, veicinot līdzdalību vides kvalitātes uzlabošanā. Tāpēc Dabas un tehnoloģiju parks URDA aicina uz vides izglītības nodarbībām gan bērnus, gan pieaugušos.
URDA nodrošina mācīšanos vidē, par vidi un videi, piedāvājot licencētas interešu izglītības programmas, izpētes braucienu pa poligonu, pasākumus un akcijas.