Latgales jaunieši iesaistās Eiropas Jaunatnes dialogā

Kas ir Eiropas Jaunatnes dialogs? Tā ir iespēja jauniešiem un politikas veidotājiem aktualizēt problēmjautājumus savas valsts un Eiropas līmenī, tas ir dialogs starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem. Eiropas Jaunatnes dialogs ir ES jaunatnes līdzdalības instruments, un tā mērķis ir kalpot par forumu, kurā kopīgi apsver, kādas ir prioritātes Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā, tās īstenošanu un pārraudzību. Tā uzdevums ir iesaistīt plašu jauniešu un jaunatnes organizāciju loku apspriedēs visos līmeņos ES dalībvalstīs, ES Jaunatnes konferencēs, kā arī Eiropas Jaunatnes nedēļas laikā.

Katrs cikls koncentrējas uz citu tematisko prioritāti (ko noteikusi Jaunatnes lietu ministru padome).  No 2023. gada jūlija līdz 2024. gada decembrim Spānijas, Beļģijas un Ungārijas ES Padomes prezidentūras trio ietvaros iesācies 10. cikls, kura uzmanības fokusā vēl pamatīgāk tiek apskatīts 3. jaunatnes mērķis “Iekļaujoša sabiedrība”.

Šajā laikā ikvienai pašvaldībai, iestādei un biedrībai ir iespēja īstenot vietējās konsultācijas, lai sadzirdētu savu jauniešu viedokli šajos jautājumos vai aktīvi iesaistīties Eiropas jaunatnes dialoga aktivitātēs, kuras organizē Izglītības un zinātnes ministrija. Dažādās Latvijas pašvaldībās izstrādātie ieteikumi dialoga laikā, viedokļi un vērtējumi bieži kalpo par pamatojumu izstrādājot projektu pieteikumus, jaunatnes stratēģijas dokumentus un plānojot vietējās aktivitātes un tālāko attīstību.

Viena no Eiropas Jaunatnes dialoga vēstnešiem ir jauniete no Līvāniem – Jana Urkevica.

Programmā ir atlasīti 20 jaunieši vecumā 16 – 25 gadi no visiem plānošanas reģioniem, kuri no 2023. gada septembra līdz 2024. gada decembrim ir kļuvuši par Eiropas Jaunatnes dialoga vēstnieku tīkla dalībniekiem.
Latgales reģionu pārstāv 4 jaunieši Jana Jurkevica (Līvānu nov.), Romāns Bažajevs (Rēzeknes nov.), Katrīne Vasiļevska (Preiļu nov.) un Laura Špakova (Daugavpils valstspilsētas).

Eiropas Jaunatnes dialoga koordinātore Latgalē ir Līvānu novada MJIC Kvartāls vadītāja Marija Driksna.

“Eiropas Jaunatnes dialoga vēstnieku tīklu īsteno Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Baltijas Reģionālo fondu, aktivitātes līdzfinansē Eiropas Savienība”