Latgalē tiek plānots uzlabot autotransporta jomu

30. augustā notika tikšanās ar VSIA “Autotransporta direkcija” pārstāvjiem, kurā piedalījās visu Latgales pašvaldību pārstāvji, Latgales plānošanas reģiona (LPR)  Attīstības padomes priekšsēdētājs un LPR pārstāvis Sabiedriskā transporta padomes (STP) sastāvā Sergejs Maksimovs, LPR Administrācijas vadītāja Iveta Maļina – Tabūne, LPR Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja Iveta Dubrovska un citi pārstāvji.

Direkcija informēja par esošo situāciju un nākotnes plāniem, kas skar autotransporta jomu Latvijā kopumā un Latgales reģionā jo īpaši.

Direkcija akcentēja izvirzītos ilgtermiņa mērķus un prioritātes  – kā uzlabot un attīstīt starppilsētu maršrutu tīklu, kā arī vietējos maršrutus starp tuvākajiem novadiem, prezentējot konkrētus risinājumus, to skaitā – dažādu procesu digitalizāciju, zaļā kursa ieviešanu.

Izstrādāta konkrēta maršruta tīklu Latgalē savienotība, apmaiņas punktu nosakot Krustpilī, sinhronizācijas punktus Daugavpilī un Rēzeknē.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu uzlabošana un biežāka savienojamības nodrošināšana ar valsts galvaspilsētu, valstspilsētām, pilsētām un novadu centriem dotu iespēju investoriem ienākt Latgales plānošanas reģionā, uzņēmejiem efektīvāk veikt saimniecisko darbību, kā arī strādājošiem iedzīvotājiem nodrošinātu nokļūšanu uz darba vietām.

Tiek izskatīts arī jautājums samazināt vilciena pieturu skaitu, lai palielinātu to kustības ātrumu, bet ņemot vērā pieprasījumu, pieturu skaitu atkal palielinot. Viens no risinājumiem ir samazināt vai izslēgt pieturas Pierīgā. Savu viedokli pauž VSIA “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājs Artūrs Caune.

@lpr.gov.lv

30. septembrī Latgales pārstāvniecībā Rīgā notika tikšanās ar VSIA “Autotransporta direkcija” pārstāvjiem, kurā viņi informēja un diskutēja ar Latgales pašvaldību vadītājiem par esošo situāciju un nākotnes plāniem, kas skar autotransporta jomu Latvijā kopumā un Latgales reģionā jo īpaši. #latgale #latgalesplānošanasreģions #transports

♬ Business Presentation – FASSounds

Aktuālākais jautājums skāra arī autotransporta nodrošināšanu maršrutā starp Rīgu un Daugavpili. Tikšanos komentē Daugavpils valstspilsētas pašvaldības priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš.

@lpr.gov.lv

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja Andreja Elksniņa komentārs pēc tikšanās ar VSIA “Autotransporta direkcija” pārstāvjiem. #latgale #latgalesplānošanasreģions #andrejselksniņš #daugavpils #satiksme

♬ Interview music – TimTaj

VSIA “Autotransporta direkcija” dienas kārtībā ir arī tarifu veidošanas principi. Tikšanās bija produktīva un vērsta uz abpusēju sadarbību, lai panāktu maksimāli izdevīgus risinājumus Latgales iedzīvotājiem, kas izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus.