Latgalē jau drīzumā tiks realizētas vēl 26 jaunas biznesa idejas

Latgales plānošanas reģiona izsludinātais EEZ grantu 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atklātais projektu iesniegumu konkurss “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”, šī gada aprīlī rezultējies ar 26 jauniem projektu līgumiem.

Konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” ietvaros pēc pirmajām divām kārtām tika noslēgti 15 projektu īstenošanas līgumi uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai. Savukārt, pēc 3. konkursa kārtas, kas bija ar lielāku finansējuma atbalsta likmi un kopējo finansiālo atbalstu, šī gada aprīlī noslēgti 26 projektu līgumi, piešķirot 413 373.00 EUR EEZ grantu līdzfinansējumu.

Reģiona uzņēmumi, kopumā trīs konkursa kārtu ietvaros, iesniedza 76 projektu pieteikumus, no kuriem 41 projekta pieteikums ir apstiprināts.

Ar piešķirto atbalstu tiks radītas jaunas darbavietas un dažādots preču klāsts, veidoti jauni un uzlaboti jau esošie pakalpojumi tūrisma, informācijas tehnoloģiju, ēdināšanas, kokapstrādes, veselības aprūpes, veterinārmedicīnas, metālapstrādes, reklāmas pakalpojumu u.c. nozarēs.

Latgales uzņēmējiem bija iespēja īstenot biznesa ideju, saņemot atbalstu jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, vai jau esošu produktu uzlabošanai, ražošanas jaudas būtiskai palielināšanai vai ražošanas procesu būtiskai maiņai, kā arī esošu pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai.

“Ir noslēdzies zināms cikls, kas deva uzņēmējiem iespēju gūt pieredzi un finansiālu atbalstu vēl iepriekš nebijušā konkursā Latgalē. Jau šobrīd ir skaidri redzami tie uzņēmēji, kas mērķtiecīgi strādā pie tā, lai projekta mērķis tiktu sasniegts, tādā veidā gan veicinot uzņēmēja atpazīstamu reģionā un ārpus tā, kā arī Latgales kopējo tēlu. Tas ir kā pierādījums un iedrošinājums arī citiem, ka to var izdarīt jebkurš, kas neatlaidīgi pie tā strādā”, atzīst Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.

EEZ grantu programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” ietvaros apstiprinātie projekti tiks īstenoti līdz 2024. gada 30. aprīlim.

EEZ granti ir Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ieguldījums zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā ar diviem galvenajiem mērķiem: samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropā un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un 15 ES valstīm Centrālajā Eiropā, Dienvideiropā un Baltijā. Donorvalstis no 1994. līdz 2014. gadam ir piešķīrušas atbalstu 3.3 miljardu EUR apmērā. Plānošanas periodā no 2014. līdz 2021. gadam EEZ grantu atbalsts sasniegs 1.55 miljardus EUR.

Ar projektos sasniegtajām aktivitātēm var iepazīties šeit. Sekot līdzi aktualitātēm LPR mājas lapā lpr.gov.lv vai sociālo tīklu kontos: Latgales uzņēmējdarbības centrs un Latgales plānošanas reģiona oficiālajā FB kontā.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!