Lai pilnveidotu Latgales kultūrtelpu svarīgi runāt par procesiem un līdzdarboties

Daugavpils Marka Rothko mākslas centrā  notika domnīca “Ceļa karte Daugavpils 2027 iniciatīvu īstenošanai”, kuras laikā domubiedri un sadarbības partneri no Daugavpils, Latgales plānošanas reģiona, Augšdaugavas novada, Rīgas un Cēsīm veidoja jaunus sadarbības ceļus.

Domnīcas laikā aizritēja interesantas diskusijas par aktuāliem pilsētas attīstības jautājumiem un tika gūts apliecinājums tam, ka Daugavpils 2027 saturs ir jāīsteno. Domnīcas līdzdarbošanās daļā notika darbs piecās paralēlās grupās:

  • Kultūras mantojuma mūsdienīga komunicēšana
  • Grupu un kopienu sadarbība
  • Vietrade un daba kā līdzvērtīgs pilsētas iedzīvotājs
  • Mākslas komunicēšana un māksla kā valoda
  • Jauniešu iniciatīvas un jaunieši kā starppaaudžu tilts

Daugavpils ceļakartes domnīcā tika runāts arī par remigrācijas nozīmi, jo tiem, kas atgriežas ir svarīgi, lai kultūrvide Latgalē un Daugavpilī ir daudzveidīgāka un pieejamāka ikvienam. Jaunpienācēji ir dažāda vecuma grupas – piemēram jaunās māmiņas, jaunieši, pensionāri, u.c.

Kā zināms, Daugavpils 2027 pieteikuma programmas kopējo stāstu veido piecas daļas:

  • Teikumi: kopīga valoda par mantojumu;
  • Stāsti: kopīga valoda par cilvēku jeb es tevi saprotu;
  • Pieturzīmes: kopīga valoda par vietradi pilsētā;
  • Vārdi: kopīga valoda par mākslu; Burti un zilbes: kopīga valoda par nākotni.

Atlases pieteikuma “Lingua Franca: meklēt, radīt, runāt” elektroniskā versija pieejama šeit ej.uz/Daugavpils2027lingufranca

Ir svarīgi runāt par kultūras procesiem un līdzdarboties, lai pilnveidotu Daugavpils un Latgales kultūrtelpu. Biedrības “Cita Daugavpils” mērķis ir veicināt Daugavpilī pilsoniskas un Eiropas vērtībās balstītas sabiedrības attīstību, izmantojot kultūru kopīgas valodas un saskaņotas rīcības veidošanai, bagātinot pilsētas kultūrvidi un stiprinot tās lomu reģionā, valstī, Eiropā un pasaulē. Biedrība aicina apdomāt savu līdzdalību Daugavpils kultūrvides attīstībā un kļūt par Cita Daugavpils biedru, brīvprātīgo vai atbalstītāju.