Krāslavā, piedaloties Labklājības ministram, svinīgi atklāts ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums

Šī gada 9.novembrī Krāslavā, Grāfu Plāteru ielā 10, tika svinīgi atklāts Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums (ĢVVP), kas tapa Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna ietvaros. Svinīgajā atklāšanā piedalījās arī Labklājības ministrs Uldis Augulis. Pirms pasākuma Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centra “Mūsmājas” direktore Ērika Geka izrādīja ministra kungam arī rehabilitācijas centra, Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, ka arī krīzes centra telpas un pastāstīja par DI projekta īstenošanas gaitu.  

Kopā izremontētajās telpās dzīvos 8 jaunieši, dalot 4 guļamistabas un plašas koplietošanas telpas. Katrs stūrītis tiek aprīkots ar domu par jauniešiem, lai jaunajās mājās katram ir iespēja uzdrošināties sapņot drosmīgi un iedvesma veidot savu nākotni.

Pakalpojumam izvēlētā ēka atrodas Krāslavas vēsturiskajā centrā, blakus Krāslavas pils kompleksam un sociālajam dienestam, kur ir iecerēta blakus esošās teritorijas attīstība. Tas nozīmē, ka jauniešu jaunās mājās būs drošajā un estētiskajā vietā.

Par projekta gaitu pasākuma atklāšanā pastāstīja Ināra Dzalbe, Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja:

“Veikt pārbūvi vecām ēkām vienmēr ir liels izaicinājums, tomēr, pateicoties pašvaldības, projektētāju “RemPro”, būvnieku “Jēkabpils PMK”, būvuzraugu pārstāvjiem, šis lielais darbs tomēr ir paveikts.

Liela pateicība visiem procesā iesaistītajiem un finansētājiem, bet lielākais paldies ir “Mūsmāju” direktorei Ērikai Gekai ar viņas komandu, kas ar lielu sirdsdegsmi dara savu darbu, domājot par telpu funkcionalitāti, interjeru un komfortu.

Lai jaunajās telpās sirds siltums un drošības sajūta, pēc kuras tā ilgojas tās mazie iemītnieki!”


Informāciju sagatavoja: Projekta ”DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīna Čimbaraite, t.: 654 40862, e-pasts: kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv 
Latgales plānošanas reģions
“Deinstitucionalizācija Latgalē”
Latgales plānošanas reģiona vietne: @DILatgale
Facebook: @DILatgale
Youtube: @DILatgale