Kultūras ministrija izsludinājusi konkursu senioru medijpratības veicināšanai

Publicitātes foto: Pexels

Lai mazinātu dezinformācijas radītos riskus un veicinātu kritisku un atbildīgu attieksmi pret publiskajā telpā pieejamo informāciju, Kultūras ministrija (KM) izsludinājusi konkursu uz valsts pārvaldes uzdevuma – senioru medijpratības sekmēšana – veikšanu.

Šā gada februārī Kultūras ministrijas un “Latvijas fakti” veiktā pētījuma par Latvijas iedzīvotāju mediju lietošanas paradumiem* rezultāti apliecina, ka seniori viskritiskāk vērtē savu spēju analizēt informāciju, atzīstot, ka viņiem pietrūkst zināšanu par to, kā atšķirt uzticamu informāciju medijos no tendenciozas un maldinošas,” norāda KM Mediju politikas nodaļas eksperte Agnese Berga, akcentējot, ka tā atzinuši 17% senioru, un vēl 22% norādījuši, ka ir gadījies noticēt tendenciozai vai safabricētai informācijai medijos, to saprotot tikai vēlāk.

Vienlaikus interese par medijpratību Latvijas senioru vidū pieaug – šī gada pētījumā jau vairāk nekā puse – 53% – senioru norāda, ka viņus interesē medijpratības jautājumi. Salīdzinot ar 2017. gadu, senioru mērķauditorijā šī interese ir pieaugsi pat vairāk nekā divas reizes, jo 2017. gada pētījumā par medijpratības un kritiskās domāšanas jautājumiem interesi bija izrādījuši vien 23% senioru.

Konkursa uzvarētājam būs jāorganizē medijpratību veicinošas aktivitātes senioriem:

  • jāizstrādā un jāīsteno aktivitāšu plāns senioru medijpratības prasmju pilnveidošanai;
  • jānodrošina vismaz 20 klātienes nodarbības senioru medijpratības veicināšanai, aptverot Kurzemes, Latgales, Zemgales, Vidzemes reģionus, Rīgu un Rīgas reģionu;
  • jāizveido un jāizplata informatīvi – izglītojošu materiālu ar praktiskiem padomiem, lai veicinātu senioru kritisku un atbildīgu attieksmi pret publiskajā telpā pieejamo informāciju.

Pretendentiem piedāvājumus konkursā jāiesniedz līdz š.g. 16. novembra plkst. 17:15, Dokumentu pārvaldības nodaļā, nogādājot tos klātienē vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 (pasta zīmogs – 2023. gada 16. novembris), vai nosūtot elektroniski uz KM oficiālo elektronisko adresi vai e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Konkursa nolikums

Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni +371 26453523 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Visā pasaulē no š.g. 24. oktobra līdz 31. oktobrim norisinās jau divpadsmitā UNESCO Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļa (Global media and information literacy week), kuras tēma šogad ir mediju un informācijas pratība digitālajā telpā, kā arī kolektīvā globālā darba kārtība.

KM jau informējusi arī par aktivitātēm skolu jauniešu medijpratības sekmēšanā – KM sadarbībā ar Latvijas Universitāti, iesaistoties arī Vidzemes Augstskolas macībspēkiem, īsteno medijpratības veicināšanas projektu “Medijpratības nodarbības Latvijas izglītības iestādēs,” kura ietvaros līdz 2024. gada maijam pētnieki vadīs medijpratības nodarbības 80 Latvijas skolās.

UNESCO Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļas ietvaros Baltijas Mediju izcilības centrs (BMIC) sadarbībā ar Kultūras ministriju, Valsts kanceleju, Aktīvo iedzīvotāju fondu, Rīgas Juridisko augstskolu, Latvijas Nacionālo bibliotēku un Google rīko pasākumu “Medijpratības diena: kāpēc mācīt un mācīties?” Pasākums notiks 26. oktobrī, tā mērķis ir veicināt diskusijas, sarunas un dialogu par medijpratības mācīšanas nozīmību jauniešiem un piedāvās skolotājiem, jaunsardzes instruktoriem un citiem jaunatnes darbiniekiem praktiskas metodes medijpratības mācīšanai.

Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļas mērķis ir veicināt medijpratības un informācijpratības attīstību, lai uzlabotu cilvēku kritiskās domāšanas prasmes informācijas, mediju un tehnoloģiju jautājumos, kā arī sekmēt pilsonisko līdzdalību, pašizpausmi, ekonomisko attīstību un cīņu ar dezinformāciju. To jau divpadsmito gadu rīko UNESCO sadarbībā ar Pasaules Aliansi sadarbībai medijpratības un informācijpratības jomā, Apvienoto Nāciju Organizācijas Civilizāciju Aliansi un Medijpratības un informācijpratības un starpkultūru dialoga universitāšu tīklu.

* – Pētījums KM tīmekļvietnē