Kas ir intelektuālais īpašums?

Intelektuālais īpašums ir tiesības uz atsevišķiem cilvēka prāta darbības rezultātiem, kam piemīt nemateriālās dabas vērtība. Intelektuālais īpašums neaizsargā idejas kā tādas, to absolūtā nozīmē, bet ideju specifiskās izpausmes (autortiesības) vai ideju (zināšanu, informācijas) praktisku pielietošanu lietderīgos izstrādājumos.

Intelektuālais īpašums sastāv no vairākiem komponentiem – tos prasmīgi kombinējot, var panākt efektīvu aizsardzību. Intelektuālā īpašuma tiesības iedala divās grupās: rūpnieciskā īpašuma tiesībās un autortiesībās.

Plašāk: www.lrpv.gov.lv/lv/kas-ir-intelektualais-ipasums