Vietējā: Jaunieši diskutēja ar politiķiem un apguva līderības prasmes

No 1. līdz 4. augustam Rēzeknes novadā notika Latgales jauniešu-līderu apmācības “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā”.

Šo apmācību dalībnieki – 25 jaunieši, – sabraukuši no Rēzeknes, Preiļu, Līvānu, Krāslavas, Ludzas novadiem un Daugavpils un Rēzeknes pilsētām, dažādu nozaru lektoru atbalstīti, ar neformāli metošu palīdzību apguva prasmes strādāt komandā un individuāli, izprasts, kas ir tas, kas motivē un apvieno cilvēkus komandas darbam. Tāpat jaunieši mācījās būt atbildīgi par norisēm savā kopienā (skolā, biedrībā), novadā, pilsētā un valstī. Tā kā nometnē piedalījās dažādu tautību jaunieši, tad uzlabojās arī viņu saprašanās, iecietības un sadarbības prasmes. Turklāt paši jaunieši iesaistījās nometnes norišu organizēšanā, un tas mācīšanos un jaunas pieredzes iegūšanu darīja divtik interesantāku.

Vienu dienu jaunieši devās uz Lūznavas muižu, lai ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāju Monvīdu Švarcu un Eiropas Parlamenta deputāti Daci Melbārdi diskutētu par līderību, prasmēm un izglītību, kas ļauj būvēt ceļu uz nākotnes profesiju.

Svarīgi ir ierosināt un darīt pašam, lai vecumdienās nebūtu jāsūkstās, ka nekas labs nav noticis, – tā diskusiju uzsāka Monvīds Švarcs un pauda lepnumu, ka šo mācību rīkotājs Oskars Zuģickis ir nācis no Gaigalavas pagasta. “Jā, tā ir, un savulaik Gaigalavas vidusskolā iedibināju skolas avīzi, kura nākamgad svinēs 30 gadu jubileju. Toreiz sapratu, ka jāiesaistās aktivitātēs un arī pašam jārada aktivitātes,” iestarpināja Oskars Zuģickis. Rēzeknes novada pašvaldība pieaicina jauniešus pašvaldības projektos un  brīvprātīgo darbā, jo uzskata, ka jānotiek paaudžu maiņai vietvarās, tostarp arī politiķu korpusā, atzina Monvīds Švarcs, atbildot uz jautājumu, vai viņa vadītā pašvaldība uzticas jauniešiem, iesaista viņus savā darbā. Interesanti, ka Rēzeknes novada skolu jaunieši, uzsākot mācības 10. klasē, saņem personīgo portatīvo datoru, bet, absolvējot skolu, viņiem jau ir B kategorijas autovadītāja tiesības, un to visu finansē pašvaldība. Jauniešu mudināts, Monvīds Švarcs nosauca trīs prasmes, kas jauniešiem būs nepieciešamas, kļūstot par politiķiem, proti, tās ir drosme, mērķtiecība un čaklums.

Linards no Dagdas teica, ka jauniešu-līderu nometnē guva pārliecību, ka pats ar savām iniciatīvām var uzlabot jauniešu vidi dzimtajā pilsētā (organizēt brīvprātīgo darbu, rīkot video apmācības utt.) un uzzināja, kā jaunieši var piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu saviem projektiem turpat Dagdā.

“Liels prieks, ka jauniešu apmācībās esam iesaistījuši spēcīgus lektorus, tostarp Daci Melbārdi, kura ir šo apmācību atbalstītāja. Jaunieši bija sadalīti četrās grupās – Daugavpils, Latvija, Latgale un Eiropa, un katra komanda apzināja problēmas un meklēja to risinājumus. Es redzu, ka šīs apmācības kaldina tiešām līderus, kuri jau tagad savās skolās īstenos jaunas idejas, atrisinās problēmas, piedalīsies dažādas Eiropas Savienības jaunatnes programmās. Tomēr četras apmācības dienas ir tikai viens, taču nozīmīgs posms no lielā projekta, kura ietvaros notiks arī nevalstisko organizāciju plenērs Preiļu apkaimēm un četras demokrātijas kafejnīcas Augšdaugavas, Preiļu, Rēzeknes un citos novados,” pastāstīja projekta vadītājs Oskars Zuģickis.

Strādājot šajās darba grupās, jauniešu uzsvēra izglītības kvalitāti un tās pieejamību, sevišķi lauku apvidos, jo aizver lauku skolas, un mobilitāti (ir apgrūtināta nokļūšana uz attālākām skolām vai arī skolēns pavada ceļā 1,5 stundu, tāpat nevari nokļūt uz jauniešu pasākumiem, ja esi pusaudzis, jo nav autovadītāja tiesību un nekursē sabiedriskais transports). Jauniešus uztrauc arī vienaudžu atkarības no digitāliem rīkiem un apreibinošām vielām, neiecietība pret dažādiem uzskatiem, mentālās veselības problēmas un bezmaksas psiholoģiskās palīdzības pieejamība Latgalē.

“Es ceru, ka jaunieši izvēlēsies līderības ceļu, iestāsies par vērtībām un pārmaiņām. Tā minimāla programma – viņi kļūs par līderi savai dzīvei nevis gaidīs, ka institūcijas risinās problēmas. Jābūt arī drosmei palīdzēt citiem. Mēs runājām par to, ka, ja tev ir grūti, centies palīdzēt otram, un tad tev paliks viegli,” teica Dace Melbārde.

Apmācības “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā” notika “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” projekta “Kompleksi pasākumi Latgales reģiona iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes veicināšanai” ietvaros, ko finansē Sabiedrības Integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” un līdzfinansē – ETP grupa Eiropas Parlamentā.

 Egita Terēze Jonāne