Jaunie sabiedriskā transporta līgumi ļaus virzīties uz augstāku standartu nozarē

Līdz ar īstermiņa līgumu noslēgšanu ar pārvadātājiem par reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu desmit maršrutu tīkla daļās visā Latvijā ATD pirmo reizi definē tādus pakalpojumu sniegšanai būtiskus elementus kā uzņēmumu reputācijas nozīme un šoferu labbūtība. Vienlaikus jaunajos līgumos paredzēti stingrāki sodi par nepienācīgu līgumu izpildi.

ATD arī uzsver, ka nozares ģenerālvienošanās ir būtisks solis ceļā uz nozares attīstību, godīgu konkurenci un caurspīdīgumu.

Artūrs Caune, ATD valdes priekšsēdētājs: “Izsakām pateicību sadarbības partneriem – pārvadājumu uzņēmumiem par konstruktīvu, efektīvu un uz abpusēju sadarbību vērstu rīcību minēto līgumu noslēgšanas procesā. Noslēdzot līgumus, esam kopīgi definējuši jaunus nosacījumus pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai, tādējādi mazinot situācijas, kad pasažieri varētu nesaņemt pakalpojumu vai saņemt to nepieņemamā kvalitātē.”

Jau jaunajos īstermiņa līgumos ir iekļautas tādas kvalitātes prasības kā šoferu labbūtības nodrošinājums, aicinot nozari noslēgt ģenerālvienošanos darbinieku labbūtības īstenošanai, kā arī definēta pārvadātāju reputācijas ietekme uz līguma izpildi, paredzot vispārēju uzņēmuma risku novērtējumu. Tāpat ir paredzēta pretkarteļu norma, kas liedz pārvadātajam līguma īstenošanas  laikā slēgt vienošanās ar citiem tirgus dalībniekiem, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana Latvijas teritorijā.

Ir pārskatīta līgumsodu politika attiecībā uz atsevišķu līgumsodu piemērošanu, piemēram, līgumā noteikts, ka par katra reisa neizpildi varēs piemērot sodu 70 līdz 210 eiro apmērā, tāpat arī paredzēts pārvadātājiem pienākums paziņot ATD par reisa neizpildi. Nav limitēts sodu apjoms, kādu viens pārvadātājs var saņemt noteiktā laikaposmā, kā arī iestrādātas citas prasības, kas vērstas uz kvalitatīvu un atbildīgu saistību izpildi reisu nodrošināšanā.

Maršrutu tīkla daļas, kurās līdz brīdim, kad stāsies spēkā ilgtermiņa līgumi, tiks nodrošināti sabiedriskā transporta pakalpojumi ar jaunajiem līgumu nosacījumiem,  ir “Rēzekne, Ludza 2” (AS “Rēzeknes autobusu parks”, līdz 31.12.2024), “Centrs-2” (SIA “Norma-A”, līdz 31.12.2024), “Austrumi” (SIA “Norma-A”, līdz 31.12.2024), “Rēzekne, Ludza 1” (SIA “Ludzas autotransporta uzņēmums”, līdz 31.12.2024), “Valmiera, Valka, Smiltene” (SIA “VTU Valmiera”, līdz 30.06.2024), “Ventspils” (Pašvaldības SIA “Ventspils reiss”, līdz 30.06.2024), “Tukums” (SIA “Tukuma auto”, līdz 31.10.2024), “Talsi” (SIA “Talsu autotransports, līdz 31.10.2024), “Dobele” (SIA “Dobeles autobusu parks”, līdz 31.10.2024) un “Gulbene, Alūksne, Balvi” (SIA “Gulbenes autobuss”, SIA “Balvu autotransports”, līdz 31.10.2024).

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta piektajā daļā noteikto, ATD kompetencē ir  izstrādāt, pārzināt un plānot maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutus, nodrošināt sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu un piešķiršanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos.

Papildu informācijai:
Sanita Heinsberga
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: + 371 29660153
E-pasts: sanita.heinsberga@atd.lv