Jaudīgi aizvadīta jauniešu nometne “Solis biznesā”

No 21. līdz 25. augustam Latgales plānošanas reģiona projekta “UAP Latgale” ietvaros jaunieši guva jaudīgu lādiņu, jaunas iemaņas un zināšanas uzņēmējdarbības spēju attīstības nometnē “Solis biznesā”, kurā bija iespēja piedalīties 12 jauniešiem no Latgales reģiona un 7 jauniešiem no Agderes reģionālās pašvaldības Norvēģijā.
Piecu dienu garumā jaunieši darbojās biznesa ideju veidošanas un attīstīšanas darbnīcās. Par uzņēmējdarbību, sociālo tīklu komunikāciju, menedžmentu, komunikāciju, tēla veidošanas prasmēm mācījās pie ideju ģeneratora savā uzņēmumā, izdevēja un mārketinga speciālista Raimonda Platača. Grāmatvedības līkločiem “gāja cauri” ar finanšu vadītāju Mariju Švābi. Komandas veidošanu un saliedēšanās aktivitātes trenēja pie komandas, un uzņēmumu kolektīvu attīstības trenera Māra Rešņa. Radošuma eksperte, biedrības “ZINIS” valdes priekšsēdētāja Vita Brakovska pēc savām novadītajām nodarbībām nometnē saka tā: “Vissvarīgākais biznesa attīstībā ir, ja tu vēlies ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, manuprāt, ir 2 lietas: domāt par sociālo ietekmi, kas ir tas, ko tavs bizness atstās savā darbībā un ir jādomā par tirgu, kurā tu vēlies startēt. Domāšanas ziņā mēs tuvojamies citām Eiropas valstīm, mēs noteikti neesam pastarīši, mums noteikti ir iekšā uguns un degsme, ko mēs tiešām varam arī praktiski izmantot. Mēs šobrīd strādājam ar tiem jauniešiem, drīzāk, ar uzņēmēju paaudzi, kuriem apkārt svarīga ir vide, kur viņi strādā. ” Pie jauniešiem nometnē ciemojās pieredzējuši uzņēmēji, biznesa treneri un lektori, kā arī jaunieši devās vizītēs pie uzņēmējiem, kur no tiem dzirdēja veiksmes stāstus un stāstus, ar kādiem šķēršļiem un problēmām saskaras savā ikdienas darbā. Jaunieši atzīst, ka šie stāsti iedvesmo viņus nebaidīties, sākt virzīties un domāt par savu uzņēmējdarbību. Uzņēmēja, kura piedalījās nometnē ar savu pieredzes stāstu, Hand Made Latgola īpašniece Marika Rudzīte Griķe atzīst: “Manuprāt, lai spertu pirmo soli biznesā jaunietim ir jāgrib spert pirmo soli biznesā. Ja jaunietis grib to darīt, tad kaut kad klikšķis notiks, un tad jau ir tikai procesa jautājums tālāk.” Kā vienu no būtiskākajiem ieguvumiem nometnes dalībnieki atzīst komunikāciju ar Norvēģu jauniešiem, jo tā deva plašāku redzējumu uzņēmējdarbības attīstībā. Jaunieši iepazinās, sadraudzējās, apmainījās kontaktiem un guva patiesu prieku no kopīgi pavadītā laika ne tikai nodarbībās un pieredzes stāstu laikā, bet arī ārpus tā. Pateicoties EEZ grantu finansējumam – veikts nozīmīgs ieguldījums Latgales reģiona attīstībai nākotnē!

Nometne tiek organizēta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” Nr. LV-LOCALDEV-0001 ietvaros.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

#EEANorwayGrantsLatvia