Izsludināti “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2024. gada projektu konkursi – pieejami vairāk nekā 7 miljoni eiro

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka Eiropas Komisija ir izsludinājusi programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2024. gada projektu konkursus. Abu programmu projektu finansēšanai un īstenošanai kopumā būs pieejami vairāk nekā 7 miljoni eiro.

Programmas “Erasmus+” jaunatnes jomas ietvaros 2024. gadā organizācijas un jaunieši varēs īstenot jauniešu apmaiņas, jaunatnes darbinieku mobilitātes, jaunatnes līdzdalības, “DiscoverEU” iekļaušanas, sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības projektus. Projektus varēs iesniegt:

 • līdz 20. februāra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jauniešu apmaiņas, jaunatnes darbinieku mobilitātes, jauniešu līdzdalības, “DiscoverEU” iekļaušanas projektu un “Erasmus+” akreditācijas ikgadējās dotācijas pieteikumus);
 • līdz 5. marta 13.00 pēc vietējā laika (sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības projektus);
 • līdz 1. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jauniešu apmaiņas, jaunatnes darbinieku mobilitātes, jauniešu līdzdalības, “DiscoverEU” iekļaušanas, sadarbības partnerības  un maza mēroga partnerības projektus), kā arī “Erasmus+” jaunatnes jomas akreditācijas pieteikumus.

Savukārt programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros 2024. gadā organizācijas un jaunieši varēs īstenot brīvprātīgā darba un solidaritātes projektu aktivitātes. Projektus varēs iesniegt:

 • līdz 20. februāra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (solidaritātes projektiem un brīvprātīgā darba projektu ikgadējās dotācijas pieteikumiem);
 • līdz 1. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (solidaritātes projektiem; brīvprātīgā darba projektu ikgadējās dotācijas pieteikumiem, ja 20. februāra konkursā viss finansējums netiks apgūts).

Lai varētu pieteikties brīvprātīgā darba finansējuma saņemšanai 2024 .gada pirmajā konkursā, kvalitātes zīme vadošās organizācijai lomai jāiesniedz līdz 2023. gada 31. decembrim. Gan projektu, gan ikgadējo dotāciju un kvalitātes zīmes pieteikumi iesniedzami vienotajā ES programmu platformā.

Informatīvi atbalsta pasākumi

 1. gada sākumā JSPA organizēs informatīvos seminārus par programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektiem, lai sniegtu informāciju par jaunākajām izmaiņām, prioritātēm, projektu veidiem un pieredzi:
 • janvārī plkst. 13.00-15.00 “Iespējas organizācijām” (jaunatnes darbinieku mobilitātes, sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības, “DiscoverEU” iekļaušanas projekti). Pieteikšanās iespējama, aizpildot elektronisku anketu.
 • janvārī plkst. 13.00-15.30 “Iespējas jauniešiem” (solidaritātes projekti, jauniešu līdzdalības un jauniešu apmaiņas projekti, brīvprātīgā darba iespējas jauniešiem). Pieteikšanās iespējama, aizpildot elektronisku anketu.

Informatīvos seminārus būs iespējams vērot arī tiešsaistē JSPA Facebook kontā.

Projektu darbnīcas

Vienlaikus informējam, ka JSPA 2024. gada janvārī un februārī organizēs praktiskas darbnīcas projekta pieteikuma sagatavošanai:

 • jauniešu apmaiņas projektu izstrādei – 23. un 24. janvārī (klātienē) un 6. februārī (tiešsaistē);
 • jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu izstrādei – 25. un 26.janvārī (klātienē) un 7. februārī (tiešsaistē);
 • iekļaujošu projektu izstrādei – 29. un 30. janvārī (klātienē).

Pieejamais finansējums

 1. februāra projektu konkursā programmas “Erasmus+” jaunatnes jomas projektu atbalstam pieejamais finansējums ir 3 005 723,60 eiro:
 • 963 607,40 eiro mobilitātes projektiem (jauniešu apmaiņas un jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti), tajā skaitā aktivitātēm ar valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, bet ir iesaistītas programmas “Erasmus+”  mobilitātes aktivitātēs, 240 901,85 eiro;
 • 825 949,20 eiro “Erasmus+” akreditācijas finansējuma pieprasījumiem, tajā skaitā aktivitātēm ar valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, bet ir iesaistītas programmas “Erasmus+” mobilitātes aktivitātēs – 206 487,30 eiro;
 • 248 232,50 eiro jaunatnes līdzdalības projektiem;
 • 65 503,00 eiro “DiscoverEU” iekļaušanas projektiem.
 1. marta projektu konkursā programmas “Erasmus+” jaunatnes jomas projektu atbalstam pieejamais finansējums ir 902 431,50 eiro:
 • 689 579,50 eiro sadarbības partnerības projektiem;
 • 212 852,00 eiro maza mēroga partnerības projektiem.

Savukārt programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 20. februāra projektu konkursā projektu atbalstam pieejamais finansējums ir 1 096 385,00 eiro:

 • 1 017 439,00 eiro brīvprātīgā darba ikgadējās dotācijas pieteikumiem;
 • 78 946,00 eiro solidaritātes projektiem.

Vairāk informācijas

Plašāk par programmām “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, jaunajiem projektu konkursiem un dalību tajos, 2024. gada vadlīnijām, izmaiņām un citu būtisku informāciju aicinām skatīt JSPA tīmekļvietnē. Jautājumu un neskaidrību gadījumā iespējams sazināties ar ES programmu departamenta ekspertiem.

Par JSPA

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. JSPA administrē dažādas starptautiskas un valsts līmeņa programmas: “Erasmus+”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, “eTwinning”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”, kā arī projektu 7.2.1.2 (“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”).

 Informāciju sagatavoja: Egija Ļuļēna, JSPA Komunikācijas nodaļas vecākā komunikācijas speciāliste, e-pasts: egija.lulena@jaunatne.gov.lv; t. +371 67356251