Itālijas valdība piedāvā stipendijas studijām un pētniecībai

Līdz 2023. gada 13. jūnijam Latvijas augstākās izglītības iestāžu, maģistrantūras un doktorantūras studenti, tai skaitā mākslas, horeogrāfijas, mūzikas studiju kursu programmās, kā arī pētnieki var pieteikties Itālijas Republikas valdības stipendijām. Tās paredzēts īstenot 2023./2024. akadēmiskajā gadā, lai veicinātu starptautisko sadarbību kultūras, zinātnes un tehnoloģiju jomās, popularizētu itāļu valodu un iepazītu valsts kultūru.

Stipendijas apjoms ir 900 euro mēnesī un stipendiātiem sedz arī medicīnisko apdrošināšanu. Stipendiātus var atbrīvot no uzņemšanas un mācību maksas, tomēr tas atkarīgs no katras augstākās izglītības iestādes maksājumu politikas. Mācību maksas atbrīvojums netiek piemērots itāļu valodas un kultūras padziļinātajiem kursiem.

Piedāvātie stipendiju veidi:

  • maģistrantūras, doktorantūras, augstākās izglītības studiju kursi mākslā, horeogrāfijā un mūzikā, kā arī akadēmiskā pētniecība – 6 vai 9 mēneši,
  • stipendija itāļu valodas un kultūras kursiem studentiem ar priekšzināšanām itāļu valodā (minimālais zināšanu līmenis- A2) – 3 mēneši.

Stipendijas iespējams saņemt:

  • maģistrantūras un augstākās izglītības studiju kursu programmu mākslas, mūzikas un horeogrāfijas jomās un itāļu valodas un kultūras kursu pretendentiem, kuri nav vecāki par 28 gadiem līdz pieteikuma iesniegšanas termiņam (dzimuši pēc 9.06.1994.), izņemot tos, kuriem pagarināts stipendijas saņemšanas periods,
  • doktorantūras programmu pretendentiem, kuri nav vecāki par 30 gadiem līdz pieteikuma iesniegšanas termiņam (dzimuši pēc 9.06.1992.), izņemot tos, kuriem pagarināts stipendijas saņemšanas periods,
  • akadēmiskie pētnieki, kuri nav vecāki par 40 gadiem līdz pieteikuma iesniegšanas termiņam (dzimuši pēc 9.06.1982.).

Papildu informācija par Itālijas valdības stipendijām un pieteikšanos pieejama Itālijas vēstniecības mājaslapā un Study in Italy mājaslapā.

Pieteikšanās atvērta līdz 2023. gada 13. jūnija plkst.14:00 (CET), aizpildot pieteikumu tiešsaistē.