Interešu izglītības programmu “Es – uzņēmējs!” īstenošanas procesa rādītāji

Latgales plānošanas reģions turpina ciešu sadarbību ar Latgales pašvaldību izglītības pārvaldēm arī vasarā interešu izglītības programmas “Es – uzņēmējs!” ieviešanā, jo jau nākamajā 2023./2024.mācību gadā projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākuma Latgalē” ietvaros tiks īstenoti 106 pulciņi 80 izglītības iestādēs. Liels paldies pašvaldību darbiniekiem par operatīvu komunikāciju un ieinteresētību veiksmīgā programmu realizācijā.

Latgales plānošanas reģions ir izstrādājis interešu izglītības programmas “Es – uzņēmējs!” četriem vecumposmiem  – pirmsskolas un  1.- 4. klases vecuma bērniem, kā arī 5.- 9. klases vecuma bērniem un vidusskolas posma jauniešiem, kā arī lielisku palīgu skolotājiem – Rokasgrāmatu, kas ir vairāk kā 400.lpp bieza. Paldies par notiekošo sadarbību Junior Achievement Latvia komandai, kas ir radoši un jaudīgi Rokasgrāmatas autori un programmu izveidotāji!

Piedāvājam Jums ielūkoties jau sasniegtajos interešu izglītības programmas “Es – uzņēmējs!” procesa rādītājos, jo paveikts tiešām ir milzīgs darbs:

No 2022.gada oktobra līdz novembrim ir notikušas 16 stundu ilgas apmācības izglītotājiem pirms programmu aprobācijas, kurās piedalījās 63 skolotāji no visām 9 Latgales pašvaldībām.

No 2023.gada janvāra līdz maijam notika programmu aprobācija, kuru īstenoja 55 skolotāji 36 Latgales reģiona izglītības iestādēs, un aprobācijā bija iesaistīti 1861 izglītojamie (gan pirmsskolu audzēkņi, gan skolēni no 1.klases līdz 12.klasei). Pēc aprobācijas visi iesaistītie iesniedza atskaites un savu viedokli par programmu saturu, par nodarbību vadīšanas metodēm un uzdevumiem tajās, kā arī ieteikumus, ko varētu vēl uzlabot Rokasgrāmatas saturā.

Savukārt, jau rudenī Latgales bērni un jaunieši  atbilstoši vecuma posmam apgūs programmu nodarbībās finanšu pratību un iegūs pirmās zināšanas un izpratni par svarīgāko uzņēmējdarbībā, attīstītīs spējas aktīvi piedalīties sabiedrībā, pilnvērtīgi dzīvot un strādāt,  īstenot iniciatīvas, radīt vērtības veidot attieksmi pret darbu, vidi, cilvēkiem; mācīties mūža garumā, identificēt iespējas un realizēt tās!

Ir paveikts apjomīgs darbs, bet vēl priekšā mūs sagaida lieliska iespēja sadarboties interešu izglītības programmu “Es – uzņēmējs!” īstenošanā!

Pasākums tiek rīkots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

#EEANorwayGrantsLatvia