Inovācijas, finanses, ilgtspējība – galvenās tēmas Alternatīvo Finanšu forumā 2023

Projekta UAP Latgale komanda no šī gada 26.aprīļa līdz 27.aprīlim piedalījās Alternatīvo Finanšu forumā 2023 Salonikos, Grieķijā. AFF2023 galvenie akcenti bija par inovācijām finanšu pakalpojumu sektorā un inovācijām sociālajā kapitālā. Forumu atklāja organizatoru komandas līderis Piotr Korynski, kas iezīmēja galvenās tēmas un to nozīmi mūsdienu pasaules straujajā attīstībā un mainīgumā.

Pirmās dienas galvenais vadmotīvs bija inovācijas finanšu jomā. Digitālā pasaule ir pamats, uz kura notiek finanšu instrumentu inovācijas procesi. Kristofer von Beetzen izklāstīja aplikācijas Freja pieredzes stāstu par e-identitātes ieviešanu Zviedrijas tirgū. E-identitātes iespējas un riski, personu datu aizsardzība caur digitālās vides drošības prizmu. Mark Bishop tieši uzsvēra, ka mehānismiem ir jāstrādā lietotāju labā nevis jāierobežo iespējas un izvēles brīvība. Arī inovatīvajiem finanšu rīkiem pastāv tradicionālās naudas riski, piemēram- inflācija. Finanšu pasaules nākotne ir digitālajā tirgū, bet ir jāapgūst vieds finanšu pārvaldības mehānisms. Paneļdiskusijas laikā, kurā piedalījās vairāku finanšu iespēju platformu līdzdibinātāji (Ninja Lender, SME Banking Club, Comarch SA), tika stāstīts par dažādiem finanšu iegūšanas rīkiem, kas nav centralizēti, par aizdevumu pieejamajiem resursiem. Dienas otrajā pusē tika diskutēts par digitālajiem un inovatīvajamiem finanšu risinājumiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Par mākslīgā intelekta ietekmi uz inovācijām biznesa pasaulē, par efektīvu modernizāciju dokumentu apritē e-vidē, par tīklošanās un saziņas platformu svarīgumu lielāku tirgus daļu apgūšanā.

Foruma otrā diena bija veltīta sociālā kapitāla inovācijām, kā arī zaļajām un klimata pārmaiņu finansēm. Runātāji, balstoties uz dažādu zinātnieku pētījumiem un pieredzēm referēja šo tēmu aktualitāti. Ieguldīt kapitālu Cilvēku resursu attīstībā un jauniešu programmu atbalstīšana ir ļoti nozīmīgs faktors pasaules attīstībā. Dr.Ira Sobel, Fintech for Longevity Academy dibinātāja un akadēmiskā direktore uzsvēra, ka finansiālā ilgmūžība ir temats, kuru ir jāaktualizē. Sabiedrība kļūst vecāka, tirgus dalībnieku vecums ir lielāks un finanšu rīkiem arī ir jābūt pielāgoties šiem faktoriem! Iekļaujošā dizaina domāšana un digitālā pieejamība arī vecākajai paaudzei ir praktiskais aspekts šai pusei. Savukārt, paneļdiskusijā par klimata finanšu pārvaldību, tika uzsvērta doma, ka uzņēmumiem, kas darbojas ievērojot ilgspējīguma principu un zaļos risinājumus, pienākas apjomīgāki atbalsta rīki. Agrokultūras jomas sakārtošana ir viena no iespējām, kas ļautu palīdzēt klimata pārmaiņu jomā, bet bieži vien tie ir mazākie finanšu pasaules spēlētāji. Kultūra sabiedrībā un cilvēku resursi ir vērtību fundaments it visā – inovācijās un vides ilgspējīgumā. Par alternatīvās valūtas un aprites ekonomiku, par sociālās uzņēmējdarbības finansēšanu, izmantojot mikrofinansējumu tika runāts otrajā dienas pusē. AFF2023 tīklošanās laikā bija laba iespēja prezentēt Latgales reģiona potenciālu, kā arī iepazīstināt ar Latgales speciālās ekonomiskās zonas sniegtajām iespējām un priekšrocībām, lai veicinātu investīciju piesaisti Latvijai un Latgales reģionam. Tāpat bija lieliska iespēja komunicēt ar alternatīvo finanšu kopienas līderiem, iegūstot informāciju par inovācijām efektīvu finanšu pakalpojumu sniegšanā, kā arī sociālo un vides problēmu risināšanā, par novatoriskām pieejām sociālo finanšu risinājumiem un aprites ekonomikas aktualitātēm uzņēmējdarbībā.

Pasākums tiek rīkots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!
#EEANorwayGrantsLatvia