Informatīvs seminārs par Latgales SEZ Krāslavā

Latgales plānošanas reģiona Latgales speciālā ekonomiskā zona (Latgales SEZ) turpina semināru ciklu un aicina Krāslavas novada uzņēmējus, ražotājus, pašvaldības darbiniekus, kā arī citus interesentus 22. maijā plkst. 11.00 Krāslavā, Skolas ielā 7 (3. stāva zālē), uz informatīvu semināru “Latgales SEZ – veiksmes atslēga uzņēmējdarbībai”.

Semināra laikā Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārstāvji iepazīstinās ar Latgales SEZ sniegtajām priekšrocībām – kādi ir nodokļu un tiešo nodokļu atvieglojumi, kādas ir atbalstāmās investīcijas, kādas nozares netiek atbalstītas un kā saņemt Latgales speciālās ekonomiskās zonas uzņēmuma statusu.

Pateicamies Krāslavas novada pašvaldībai par sadarbību semināra organizēšanā!

Papildu informācija:
Anna Jaudzema
Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izpildaparāta
mārketinga projektu vadītāja
tālr.: +371 26765820


Detalizēta informācija par Latgales SEZ darbu atrodama arī Latgales plānošanas reģiona mājaslapas lpr.gov.lv sadaļā “Latgales speciālā ekonomiskā zona”.

Par likumā noteiktajām prasībām, kādām ir jāatbilst veiktajiem ieguldījumiem pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem, kā arī plašāku informāciju par Latgales SEZ darbības noteikumiem un iesniedzamo dokumentāciju iespējams uzzināt, sazinoties ar Latgales SEZ pārvaldi: e-pasts: lsez@lpr.gov.lv, tālr.: +371 26511047, www.lpr.gov.lv/lsez.