Balvos notiks informatīvs seminārs par 2023. gada platību maksājumiem

17. aprīlī Balvos (Brīvības ielā 64A) notiks informatīvais seminārs par 2023. gada platību maksājumiem.

Tiks sniegta šāda informācija:

  • par tiešo maksājumu vispārējiem nosacījumiem, minimālie atbalsta saņemšanas nosacījumi, aktīvā lauksaimnieka kritēriji;
  • atbalsta maksājuma griesti, ISIP, ISIP piemaksas, saistītais ienākumu atbalsts, pārdalošais maksājums;
  • atbalsta maksājumu pieteikumu iesniegšana, uzraudzība;
  • izmaiņas atbalsta samazinājuma aprēķinā;
  • par sagaidāmajiem projektveidīgajiem pasākumiem 2023. gadā.
Kontaktinformācija: 
Ivars Logins
Tālrunis 29118683