Ilūkstē notika informatīvs pasākums uzņēmējiem

Šodien, 4. aprīlī Augšdaugavas novada uzņēmēji tikās informatīvajā pasākumā, kurš notika Ilūkstes kultūras un mākslas centrā. Pasākumu rīko Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Augšdaugavas novada pašvaldību.
Tēmas, kas tika apskatītas:
▪ Novada aktualitātes. Plānotie investīciju projekti uzņēmējdarbības jomā.
▪ Aktualitātes uzņēmēju atbalsta pasākumos, atbalsts uzņēmumu digitalizācijā.
▪ Jaunā perioda finansējums no LEADER. Aktualitātes.
▪ Atbalsts uzņēmumu energoefektivitātes uzlabošanai (ALTUM).
▪ Augšdaugavas novada grantu konkurss uzņēmējiem 2023.gadā.
Nākamais pasākums notiks 11. aprīlī Kempingā “Višķezers”.
Lai pieteikos dalībai, lūdzam, aizpildīt reģistrācijas formu: 🌐 saite.lv/fan
Uz drīzu tikšanos!
Publicitāte: