“Esi pārmaiņas”

No 2023.gada 27. līdz 28.septembrim Latgales plānošanas reģiona projekta “UAP Latgale” komandai bija iespēja komunicēt un sazināties ar augstākajiem līmeņa profesionāļiem un gūt vērtīgu ieskatu jaunākajās  uzņēmējdarbības tendencēs.

Ziemeļvalstu biznesa forumā šogad piedalījās vairāk nekā 6600 globālo uzņēmumu vadītāju no 50+ valstīm.  Šī gada Ziemeļvalstu biznesa foruma galvenā tēma ir “Esi pārmaiņas” (“Be the Change”), kura tika papildināta izmantojot apakštēmas – līderība, inovācijas, spēja pārvarēt grūtības un mākslīgas intelekts. Ar šīm tēmām bija mudināts kļūt pašiem par pārmaiņām, kuras ikviens vēlas redzēt apkārtējā pasaulē. Pasaulslaveni runātāji aktualizēja atslēgas tēzes, par kurām ir jādomā, jārunā un jārisina!

Patriks Lencioni (Patrik Lencioni) uzsvēra komandas veidošanas principus un cieņpilnas attiecības darba kolektīvā. Džošs de Bloks (Jos de Blok) ir pārliecināts par jaunu pārvaldības modeli, kura pamatā ir pašpārvaldītas komandas, dodot iespēju vadošajiem darbiniekiem pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par savu darbu, tādējādi palielinot apmierinātību ar darbu un uzlabojot tā rezultātus. Tika sniegts ieskats uzticības, sadarbības un inovāciju kultūras veidošanā organizācijā, kur darbinieki tiek mudināti eksperimentēt un nepārtraukti uzlabot procesus.

Hārvardas Universitātes profesore Rebecca Hendersone uzskata, ka biznesa uzņēmums ir viens no spēcīgākajiem spēkiem uz planētas, kad runa ir par pozitīvu pārmaiņu ieviešanu, taču tam ir jāvirzās ātri, ja vēlamies veiksmīgi risināt problēmas, ar kurām saskaras pasaule.

Skots Gallovejs ( Scott Galloway) – New York Times bestselleru četru grāmatu autors, podkāstu autors ar miljonu auditoriju, iepazīstināja ar savām atziņām un analīzi par ekonomiku un mākslīgā intelekta straujo izaugsmi, aprakstot pašreizējos tirgus apstākļus un to ietekmi uz uzņēmumiem un vadību.

Nikolajs Tangens ( Nicolai Tangen), kas ir atbildīgs par valdības pensiju fonda globālo pārvaldību Norges Bankā, dalījās pārdomās par pārmaiņām un trim svarīgākajām to sastāvdaļām: komunikāciju, sniegumu un cilvēkiem. Viņa ieteikums: nosakiet problēmas pasaulē, kuras jūsu uzņēmums var pozitīvi ietekmēt un attīstiet šo virzienu radot pakalpojumus vai preces.

Tims Feriss (Tim Feriss) ir agrīnās stadijas tehnoloģiju investors un padomnieks (Uber, Facebook, Shopify, Duolingo un vairāk nekā 50 citi) un piecu New York Times un Wall Street Journal bestselleru autors. Viņš aicināja atbrīvot visu savu potenciālu no ierobežojumiem un radikāli mainīt savu pieeju produktivitātei un inovācijām. Tims dalījās ar praktiskām stratēģijām un efektīviem ieradumiem, nodrošinot, ka Foruma apmeklētāji aizbrauc ar praktiskiem paņēmieniem savas dzīves kvaliātes uzlabošanai.

Future Today Institute dibinātāja Eimija Vebba ( Amy Webb) apgalvoja, ka viena no mūsu mūža jaudīgākajām tehnoloģijām tagad sasniedz mežonīgus jaunus pavērsienus. Mākslīgais intelekts pārveido uzņēmējdarbību, privātumu, tirdzniecību, lauksaimniecību, karu, veselības aprūpi, izglītību un pat mūsu attiecības. Būdama kvantitatīvā futūriste un tehnoloģiju līdere, Eimija nodrošina stratēģisku tālredzību un prognozēšanu, kas ir ļoti svarīga, lai uzņēmumi varētu pielāgoties un pozicionēt sevi, lai šajos nemierīgajos un mainīgajos laikos gūtu ilgstošus panākumus.

Mikko Hiponnens ( Mikko Hiponnen) ir globālās drošības eksperts, kurš sniedza ieskatu par mākslīgā intelekta attīstību un tā iespējamo nākotni. Runā tika apskatīts, kādas kļūdas jūs varat pieļaut kā uzņēmuma vadītājs lietojot mākslīgo intelektu, kā arī mākslīgā intelekta priekšrocības uzņēmējdarbības attīstīšanai.

Pētniece, autore un profesore Šīna Ijengara (Sheena Iyengar) izmanto neiroloģisko un kognitīvo zinātni, lai radītu, identificētu un attīstītu inovācijas organizācijās. Savā runā Šīna dalījās pieredzē par to, kā labāk izprast lēmumu pieņemšanas procesu un izmantot šo izpratni, lai palielinātu inovācijas, stāstīja par praktiskiem rīkiem radošu ideju ģenerēšanai, identificēšanai un kultivēšanai.

Nobela Miera prēmijas laureāte Malala Jūzafzai (Malala Yousafzai) rosināja padomāt par izaicinājumu darbā, kurā jūs varētu pielietot Malalas stratēģiju mērķu noteikšanai un rīcības plāna izveidei, pamatojoties uz pētījumiem. Viņa aicināja līderus pieņemt izaicinājumus, uzsākt pārmaiņas un radīt ilgstošu ietekmi gan organizācijas, gan sabiedrības mērogā, ievērojot ilgtspējīgu un ētisku praksi.

Visi runātāji atzina, ka tīklošanās ir ļoti sarežģīta, jo jāiziet no savas komforta zonas uzrunājot pavisam svešus cilvēkus, bet ļoti nepieciešama šajā tehnoloģiju laikmetā, tādēļ Foruma laikā bija iespēja organizēt individuālas tikšanās ar tā dalībniekiem, veidot kontaktus un popularizēt Latgales reģiona iespējas uzņēmējdarbības attīstīšanai. Viennozīmīgi Forums sniedza lielisku iespēju ne tikai dzirdēt pasaules slavenus runātājus, popularizēt Latgales uzņēmējdarbības vidi, īpaši uzsverot Latgales Speciālās Ekonomiskās zonas priekšrocības, bet arī gūt pārliecību, ka pastāvēs tas, kas būs gatavs jauniem izaicinājumiem, inovācijām un tehnoloģijām un tas, kas veidos cieņpilnas attiecības komandā, rūpēsies par savu un kolektīva mentālo un fizisko veselību.

Pasākums tika apmeklēts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros. 
Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai! #EEANorwayGrantsLatvia

Vairāk informācijas par projektu:

lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/uap-latgale/aktualitates/, www.facebook.com/UAPLatgale

 Papildus informācija: uap.latgale@lpr.gov.lv vai pa tālruni 29119965.