Eiropas Komisija nāk klajā ar rudens ekonomikas prognozi

.
Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis: “Atbilstoši Eiropas Komisijas rudens ekonomikas prognozei, ģeopolitisko satricinājumu iespaidā Eiropas Savienības (ES) ekonomikā šogad sagaidāma lēna izaugsme 0,6% apmērā. Sagaidāms, ka nākošgad ES izaugsmes temps nedaudz pieaugs – līdz 1,3%. Ņemot vērā Krievijas agresijas pret Ukrainu ģeopolitisko un ekonomisko ietekmi reģionā, visās trīs Baltijas valstīs šogad sagaidāma recesija: Latvijā – 0,2%, Lietuvā – 0,4%, bet Igaunijā – 2,6%. Nākošgad ekonomiskā izaugsme Baltijas valstīs atjaunosies: Latvijas ekonomikā tiek prognozēts 2,4% pieaugums, Lietuvā – 2,5%, bet Igaunijā – 1,9%. Šogad Latvijā inflācija joprojām būs augsta, kas negatīvi ietekmē privātā patēriņa un eksporta rādītājus. Nākošgad tiek prognozēta strauja inflācijas samazināšanās – līdz 3,2%, kas kopā ar algu pieaugumu veicinās mājsaimniecību pirktspēju. Latvijā ekonomikas izaugsmi turpinās veicināt ES fondu finansētās investīcijas, tai skaitā ekonomikas atveseļošanas un noturības plāna ietvaros. Budžeta deficīts Latvijā gan šogad, gan nākošgad tiek prognozēts nedaudz virs 3% no IKP, kas būs lielākais budžeta deficīts starp Baltijas valstīm. Attiecīgi, Latvijai turpmākajos gados būs jāpievērš lielāka uzmanība fiskālās ilgtspējas jautājumiem un pakāpeniski jāsamazina budžeta deficīts.”
Plašāka informācija un pieeja dokumentiem (patlaban saitē pieejama informācija angļu valodā, taču latviskais tulkojums sekos pēc iespējas drīzāk): Autumn 2023 Economic Forecast (europa.eu)
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā PRESES NODAĻA