Eiropas Komisija partnerībā ar Ukrainas organizācijām sāk Jaunā Eiropas “Bauhaus” spēju veidošanas programmu Ukrainas atjaunošanai

16.martā Eiropas Komisija partnerībā ar Ukrainas organizācijām sāk Jaunā Eiropas “Bauhaus” spēju veidošanas programmu Ukrainas atjaunošanai.
Spēju veidošanas iniciatīvas mērķis ir sniegt gan iedvesmu, gan praktisku palīdzību pašvaldībām, kas iesaistītas Ukrainas atjaunošanā. Programmu sadarbībā ar pārējiem partneriem organizē Ukrainas partneri “Ro3kvit”, “ReThink”, Pilsētas mēru pakts Austrumu partnerības valstīm un Eiropas Arhitektu padome.
Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena“Mēs atjaunosim Ukrainu. Tas ir mūsu pienākums, un mēs to paveiksim. Ukraina saskaņā ar tās vajadzībām būtu jāatjauno Jaunā Eiropas “Bauhaus” garā. Procesā piedalās pilsētplānotāji, arhitekti un inženieri, kurus iedvesmo Jaunā Eiropas “Bauhaus” koncepcija. Mūsu vīzija ir nomainīt kara postu pret iespējām veidot pievilcīgu un veselīgu nākotni Ukrainai.”
Ukrainas pašvaldību pamatvajadzību apmierināšana
Lai risinātu Ukrainas pašvaldību (hromadu) vajadzības, no aprīļa tiks rīkoti vairāki tīmekļsemināri. Pirmais tīmekļseminārs paredzēts, lai noteiktu spēju veidošanas politisko satvaru un iepazīstinātu ar trim moduļiem, kas saistīti ar vairākiem atjaunošanas aspektiem.

  • Ar 1. moduli tiks noteikti iespējamie sadarbības modeļi starp dažādiem pašvaldību rekonstrukcijā iesaistītajiem dalībniekiem un veidi, kā nodrošināt procesam iekļaujošu raksturu. Tajā jo īpaši tiks pētīta paraugprakse resursu novērtēšanā un sadalē, līdzdalības instrumenti un finansēšanas iespējas.
  • 2. modulī tiks uzsvērtas ilgtspējīgas un iekļaujošas atjaunošanas iespējas Ukrainā. Tas iepazīstinās ar iespējām pēckara attīstības stratēģijā iekļaut apritīguma principus, izpētot iespējas attiecībā uz viediem sadales tīkliem, autonomu enerģiju un materiālu ķīmisku/fizisku atgūstamību.
  • 3. modulī tiks aplūkota mājokļu pieejamības problēma un vispārējais mājokļu piedāvājums Ukrainā. Tajā tiks pētīti dažādi ar mājokļiem saistītu risinājumu modeļi un pašvaldību iespējamā loma mājokļu pārvaldībā, kā arī saikne starp mājokļu un citām nozarēm, piemēram, sociālo drošību un pilsētplānošanu.

Pēc pirmajiem trim moduļiem Komisija kopā ar Ukrainas partneriem ar Jaunā Eiropas “Bauhaus” kopienas atbalstu analizēs turpmākās vajadzības un izstrādās darbības, lai palīdzētu atjaunot Ukrainu.