ED Dienvidlatgale centrs viesojas Rudzātu un Jersikas skolās

Piektdien, 20. janvārī, lai Līvānu novada jauniešus mudinātu pilnveidot izpratni un zināšanas par demokrātijas procesiem, Europe Direct Dienvidlatgale centrs sadarbībā ar MJIC “Kvartāls” Rudzātu vidusskolā un Jersikas pamatskolā rīkoja trīs pasākumus, kuros izspēlējot interaktīvo spēli “DemokrātiJĀ!”.
Centra vadītāja Oskara Zuģicka vadībā jauniešiem tika palīdzēts izprast demokrātijas un valsts uzbūves pamatelementu nozīmību, rosināt domāt par demokrātiskas vides veidošanu skolā, iedvesmot un sniegt praktiskas idejas demokrātiskas kultūras stiprināšanai skolas pārvaldībā un skolas ikdienā, pilsoniskuma un demokrātijas iedzīvināšanai mācību saturā un procesā.
Ja arī Tu savā mācību iestādē Dienvidlatgalē vēlies tikties ar dažādu jomu ekspertiem, kas diskutē par demokrātījas vērtībām, palīdz plašāk iepazīt Eiropas Savienību, aicinām sazināties ar Europe Direct Dienvidlatgale centru!

Aktuālo informāciju par “Europe Direct Dienvidlatgale” centra darbību un pakalpojumiem var uzzināt LPR tīmekļa vietnē www.lpr.gov.lv sadaļā Europe Direct Dienvidlatgale, Facebook @EuropeDirectDienvidlatgale. Europe Direct Dienvidlatgale centrs atrodas Saules ielā 15, Daugavpilī. Kontakttālrunis saziņai: 654 23801.

Oskars Zuģickis, Europe Direct Dienvidlatgale centra vadītājs, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv