ED Dienvidlatgale centrā kopā pulcējās Austrumlatvijas Eiropas Savienības informācijas sniedzēji

Pirmdien, 05.janvārī Europe Direct Dienvidlatgale (EDD) centra telpās un zoom vidē kopā pulcējās Austrumlatvijas Eiropas Savienības informācijas sniedzēji: Eiropas Parlaments Latvijā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Pārrobežu programmas Tehniskā sekretariāta Latvijā, Europe Direct Gulbenē, Europe Direct Austrumlatgale, ES informācijas punktu pārstāvji no Latgales Centrālā bibliotēka, Preiļu Galvenā bibliotēka un Krāslavas novada centrālā bibliotēka, kā arī Līvānu novads MJIC “Kvartāls”, Eurodesk reģionālie koordinatori un biedrības Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs un New East.
Šī bija pirmā tik apjomīga mēroga reģionāla tikšanās, kuras laikā organizācijas dalījās pieredzē gan 2022. gadā paveiktajos darbos, gan izklāstīja nozīmīgākos plānus 2023. gadam.
Kā pasākumua atklājot atzina “EUROPE DIRECT Dienvidlatgale” centra vadītājs Oskars Zuģickis: “2022.gadā EDD centrs astoņu mēdešu darbības laikā Krāslavas, Līvānu, Augšdaugavas, Rēzeknes novados un Daugavpils pilsētā kopā ir noorganizējis vairāk nekā 50 pasākumus. Liela daļa no notikumiem ir bijuši sasaistē ar citām Eiropas Savienības informācijas sniedzēju institūcijām, kas sabiedrībai devis tikai papildus vērtību. Lai uzlabotu šo starpinstitūciju sadarbību 2023. gadā, ir iecerēts pilnveidot klātesošo un citu organizāciju sadarbošanās un atbalsta mehānismus.”