Latgales mazākumtautību biedrības aicina uz diskusiju ar Kultūras ministriju

Latgales NVO aicina piedalīties seminārā “Stratēģiska pieeja mazākumtautību NVO darbībai”

Foto: DNVOAC arhīva.

Lai Latgales mazākumtautību biedrībām un citiem interesentiem sniegtu kvalitatīvu un sabiedriski nozīmīgu saturu, kurš atspoguļos valstī un Eiropā notiekošos procesus, kā arī, padziļinātu izpratni par iedzīvotāju līdzdalības iespējām, stiprinot iedzīvotājos valstisko apziņu un piederības sajūtu Latvijai,  Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs (DNVOAC) sadarbībā ar Kultūras ministriju 2023. gada 14. novembrī pl.: 11:00, Daugavpils Vienības nama Ulmaņa zālē ( Rīgas iela 22, ieeja no Swdbank puses) rīko semināru “Stratēģiska pieeja mazākumtautību NVO darbībai”.

Klātesot Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktorei Jeļenai Šaicānei diskutēsim par sabiedrības saliedētību, iekļaujošu līdzdalību un plašākai sabiedrībai skaidrotu valsts politikas pamatnostādnes saliedētas sabiedrības stiprināšanai, kā arī citus aktuālos jautājumus integrācijas jomā.

Pasākuma laikā DNVOAC koordinators Oskars Zuģickis sniegs detalizētāku informāciju par “Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā” (Nr.2.5-11-207), kura ietvaros Latgales mazākumtautību biedrībām iespējams piesaistīt resursus gan biedrību pamatdarbībai, gan kultūrvēsturiskā mantojuma savpatnības saglabāšanai.

Savukārt Ieva Jojansone iepazīstinās klātesošos ar stratēģiska pieejas nozīmīgumu mazākumtautību NVO darbības attīstībai nozīmīgumu.

Pasākuma ilgums ~ 2,5 stundas.

Lai arī mazākumtautību NVO, kā arī NVO, kas strādā ar citām tautībām, plānotu efektīgāku savas organizācijas darbību ilgtermiņā, DNVOAC aicina piedalīties apmācību ciklā “Stratēģiska pieeja MT NVO darbībai”:

Lai savas biedrības un nodibinājuma statūtu ietvaros NVO būtu iespējams īstenot aktivitātes, kas būtiski atbalsta organizācijas attīstību, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs ar Kultūras ministrijas atbalstu nodrošinās no 800 – 1500 eiro lielu atbalstu katrai idejai līdz 2024.gada jūnijam.

Nevalstiskās organizācijas attīstīs idejas, kas atbilst noteiktiem uzdevumiem un jomām:

– tiešsaistes apmācību, tostarp digitālo prasmju apguves pasākumu, valodu kursu u.c. nodrošināšana;

– mazākumtautību nevalstisko organizāciju biedru aptauju un aktivitāšu turpmākās darbības plānošanai un stratēģiju izstrādei nodrošināšana;

– materiāltehniskās bāzes uzlabošanas, tostarp tehniskā aprīkojuma iegādes un nomas, tautastērpu un mūzikas instrumentu iegādes u.c. nodrošināšana;

– sadarbības starp dažādu mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām un mazākumtautību nevalstisko organizāciju mijiedarbības ar plašāku sabiedrību sekmēšana;

– Latvijas mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanas veicināšana, organizējot mazākumtautību kultūras pasākumus dažādām mērķauditorijām;

– materiālu un izdevumu par mazākumtautību vēsturi Latvijā, kultūru un tradīcijām, kā arī nevalstisko organizāciju darbību (bukletu, albumu u.c.) izveides gan drukātā, gan digitālā formātā, tai skaitā ievietošanai Latgales reģiona tīmekļvietnēs nodrošināšana.

Informācijai: DNVOAC koordinators Oskars Zuģickis, t.: 26565858, e-pasts: oskars@nvoc.lv

Apmācības notiek Kultūras ministrijas un biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” līdzdarbības līguma “Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā” (Nr.2.5-11-207) ietvaros.