“DI Latgalē” projekta noslēgums

Šogad 31.decembrī noslēdzas astoņus gadus ilgušais projekts “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI Latgalē)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005). Par godu paveiktajiem darbiem 19.decembrī Augšdaugavas novada kultūras centrā “Vārpa” notika “DI Latgalē” noslēguma pasākums, kur kopā ar projektā iesaistīto pašvaldību pārstāvjiem atskatījāmies uz projekta gaitu, padalījamies ar veiksmes stāstiem un novēlējām viens otram godam turpināt iesākto darbu jau ārpus projekta.

Pasākums noritēja neformālā gaisotnē, lai katrs klātesošais iedvesmotos un smeltos enerģiju visam nākamajam gadam. Pārbaudījām arī dalībnieku zināšanas par DI projektu atraktīvā viktorīnā un pakavējāmies atmiņās par paveikto projekta gaitā. Izbaudījām teātra izrādi, ko sagatavoja Preiļu novada Labklājības pārvaldes komanda, un uzklausījām daudz labo stāstu par projekta dalībnieku mazām un lielām uzvarām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (SBSP) sniegšanas procesā.

Astoņus gadus kopā ar sadarbības partneriem no Latgales pašvaldībām tika veidots pamats iekļaujošai sabiedrībai, kur bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes iestādēs, var augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kas dzīvo ģimenēs, var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus savās pašvaldībās. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), atbilstoši savām iespējām, un ar speciālistu atbalstu, var izvēlēties dzīvot patstāvīgi un veiksmīgi iekļauties sabiedrībā.

DI projekta ietvaros apmaksātu SBSP sniegšana līdz 2023. gada beigām kopskaitā tika nodrošināta astoņās Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās: Daugavpils valstspilsētā, Rēzeknes valstspilsētā, Augšdaugavas novadā, Krāslavas novadā, Rēzeknes novadā, Ludzas novadā, Preiļu novadā, kā arī Balvu novadā.

No projekta ietvaros izvērtētajiem bērniem ar FT līdz 2023. gada beigām pakalpojumus kopumā saņēma 551 bērni (unikāls personas) un 260 bērnu likumiskie pārstāvji (unikālās personas).

No DI projekta ietvaros Latgales reģionā izvērtētajām pilngadīgām personām ar GRT līdz 2023. gada beigām pakalpojumus kopumā saņēma 324 unikālās personas.

Katru gadu projekta ietvaros tika rīkotas dažādas apmācības sociālās jomas speciālistiem, kuri strādā ar DI projekta mērķgrupām, kā arī pieredzes apmaiņas braucieni Latgales reģiona pašvaldību pārstāvjiem un sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Katru vasaru tika rīkotas integrējošas diennakts nometnes, un šogad pirmo reizi tika organizēts arī integrējošs pasākums pieaugušiem ar GRT.

Pa šiem astoņiem gadiem tika spērti tikai pirmie, bet tik nozīmīgie soļi tuvāk iekļaujošai sabiedrībai. “DI Latgalē” komanda no visas sirds saka PALDIES visiem projektā iesaistītājiem Sociālo dienestu darbiniekiem, sociāliem darbiniekiem, fizioterapeitiem, psihologiem un citiem speciālistiem par uzticēšanos, darbu un laiku, ko jau esat ieguldījuši un vēl ieguldīsiet cilvēkos, kas nāk pie jums pēc palīdzības.


Informāciju sagatavoja: Projekta ”DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīna Čimbaraite, t.: 654 40862, e-pasts: kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv 
Latgales plānošanas reģions
“Deinstitucionalizācija Latgalē”
Latgales plānošanas reģiona vietne: @DILatgale
Facebook: @DILatgale
Youtube: @DILatgale
@lpr.gov.lv

🎉 Šī gada izskaņā noslēdzies Latgales plānošanas reģiona astoņus gadus ilgušais projekts “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā DI Latgalē. 🤝 Astoņus gadus kopā ar sadarbības partneriem no Latgales pašvaldībām tika veidots pamats iekļaujošai sabiedrībai, kur bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes iestādēs, var augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kas dzīvo ģimenēs, var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus savās pašvaldībās. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), atbilstoši savām iespējām, un ar speciālistu atbalstu, var izvēlēties dzīvot patstāvīgi un veiksmīgi iekļauties sabiedrībā. ✅No projekta ietvaros izvērtētajiem bērniem ar FT līdz 2023. gada beigām pakalpojumus kopumā saņēma 551 bērni (unikāls personas) un 260 bērnu likumiskie pārstāvji (unikālās personas). ✅ No DI projekta ietvaros Latgales reģionā izvērtētajām pilngadīgām personām ar GRT līdz 2023. gada beigām pakalpojumus kopumā saņēma 324 unikālās personas. 🙏 Sirsnīgi pateicamies projekta DI Latgale komandai par neatsveramu ieguldījumu sociālo pakalpojumu uzlabošanā, ieviešanā un pieejamības nodrošināšanā Latgales reģionā, kā arī par veiksmīgu projekta realizāciju. 🌐 Plašāk: lpr.gov.lv/lv/2023/di-latgale-projekta-noslegums/ #DILatgalē | #deinstitucionalizācija | #labklājība #labklājībasministrija #sociālaisdienests #latgale #latgalesplānošanasreģions #pakalpojumi #grt #palīdzība

♬ original sound – Latgales plānošanas reģions