Preiļu novada iedzīvotājus pulcinās “Demokrātijas kafejnīcā”

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldību, lai veicinātu sabiedrības aktivitāti un iesaistīšanos procesos, kas aktuāli vietējo kopienā, stiprinot demokrātiskās vērtības sabiedrībā un aktīvu un pilsonisku sabiedrību, 2023. gada 28. augustā viesu namā “Dzeņu mājas” iedzīvotājus aicina uz “Demokrātijas kafejnīcu”.

Pasākumā radīsim vietu, kur sanāksim gan draugi un kaimiņi, gan svešinieki, lai kopīgi diskutētu par sabiedrībā aktuālām tēmām, īpaši aktualizējot apkaimju nozīmi un līdzdalības budžetu. Atšķirīgu viedokļu cieņpilnā gaisotnē, lai spētu radīt dialogu, nevis monologu, moderatora Āra Ādlera vadībā, dosim iespēju trīs stundu garumā runāt ne tikai runāt par problēmām, bet kopīgi meklēt tām risinājumus, izprotot arī katra individuālas iesaistes nozīmi šajos procesos.

Preiļu novada iedzīvotājus un citus interesentus līdz 25. augustam aicinām reģistrēties pasākumam aizildot pieteikuma veidlapu: ej.uz/demokratijadzenos

Pasākuma rīkotājs – biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) projekta* ietvaros plāno līdzīgas aktivitāte īstenot Augšdaugavas novadā un Rēzeknes novadā.

*-Pasākums notiek biedrības „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” īstenotā projekta “Kompleksi pasākumi Latgales reģiona iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes veicināšanai” (Nr.: 2023.LV/NVOF/MAC/098/07), ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no valsts budžeta līdzekļiem.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar DNVOAC vadītāju Oskaru Zuģicki, tālr.: 26565858