Meistarklases deju kolektīvu, folkloras kopu vadītājiem un jauniešu deju kolektīvu dalībniekiem

2023. gada 13. novembrī Daugavpils Valstspilsētas pašvaldības iestādes “Vienības nams” Lielajā zālē, Rīgas ielā 22a, Daugavpilī, notiks divas bezmaksas meistarklases deju kolektīvu, folkloras kopu vadītājiem un jauniešu deju kolektīvu dalībniekiem folklorista, etnomūziķa Ērika Zepa vadībā:

pl.: 15.00 meistarklase “Danči kā forma mācību satura apguvē” deju kolektīvu un folkloras kopu vadītājiem

pl.: 17.00 meistarklase “Danču popkultūra kā nemateriālā kultūras mantojuma saglabātāja” jauniešu deju kolektīvu dalībniekiem.

Meistarklasēs tiks iepazīti un izzināti danči kā forma mācību satura apguvē (valoda, vēsture, ģeogrāfija utt.) un arī kā nemateriālā kultūras mantojuma saglabātāji, pievēršot uzmanību reģionam raksturīgām īpatnībām, pamanot, kā atsevišķu elementu pielietošana var palīdzēt danču un arī skatuviskās dejas apguvē, izmantojot neierastas darba metodes.  Kā arī tiks apgūti reģionam raksturīgie danči.

Kā atzīst Dienvidlatgales NVO atbalsta centra vadītājs Oskars Zuģickis: “Centrs jau vairākus gadus organizē šādus seminārus, lai pievērstu uzmanību Latgales tradīciju daudzveidībai un krāšņumam un tam, kā nemateriālo kultūras mantojumu iespējams saglabāt un radoši iedzīvināt mūsdienās. Semināru programmas atspoguļo ciešo sadarbību starp pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, kas ļauj īstenot kopienu aktivitātes tradīciju kopšanā. Turklāt nemazāk svarīgi līdztekus pieredzes apmaiņai un zināšanu papildināšanai ir kopības sajūtas stiprināšana.”

Piedalīties aicināti deju kolektīvu un folkloras kopu vadītāji, kā arī jauniešu deju kolektīvu dalībnieki.

Reģistrēšanās līdz 9. novembrim, atsūtot uz epastu inese.zugicka@inbox.lv šādu informāciju: vadītāja vārds, uzvārds, kurā meistarklasē vēlas piedalīties, kā arī dalībnieku skaits meistarklasei jauniešiem. Dalībnieku skaits ir ierobežots.

Pieteikšanās un papildu informācija: Inese Zuģicka, +371 26155633, inese.zugicka@inbox.lv

Pasākumu projekta “Daugovys lūkūs” ietvaros īsteno biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”, ko finansē Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkurss “Latgales kultūras programma 2023”.