Pasākums “Biznesa sarunu brokastis” Balvos pulcē kuplu skaitu interesentu

Šī gada 9. februāri Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs rīkoja “Biznesa sarunu brokastis” ar Balvu novada uzņēmējiem un lauksaimniekiem. Pasākumā kā lektori dalību ņēma arī Latgales uzņēmējdarbības centra pārstāvji.

Pasākuma “Biznesa sarunu brokastis” mērķis ir veicināt novada uzņēmēju tīklošanos, domu apmaiņu un informēšanu par notiekošajiem procesiem novadā. Dalībnieki ne tikai uzzināja par pieejamiem finansējumiem uzņēmējdarbības attīstībai vai uzsākšanai, bet arī  iepazina uzņēmīgus dažādu nozaru speciālistus, runāja un diskutēja par biznesam nozīmīgām tēmām.

Pasākuma ietvaros plašu ieskatu sniedza Elita Mozule, Lauku atbalsta dienesta Ziemeļlaustrumu RLP vadītāja, informējot par kopējām lauksaimniecības politikas tendencēm no 2023. gada, savukārt, Latgales uzņēmējdarbības centra darbinieki sniedza informāciju par pieejamo digitalizācijas atbalstu no Latvijas digitālo inovāciju centra Latgales kontaktpunkta un šobrīd tik aktuālo e-adresi, kas no 2023. gada ir obligāta ikvienai juridiskai personai.