Bezmaksas latviešu valodas kursi remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem!

“MC Alfa – mācību centrs” kopā ar Sabiedrības integrācijas fondu organizē bezmaksas latviešu valodas kursus remigrantiem* un viņu ģimenes locekļiem.

✅Nodarbības notiks – pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās, plkst. 17:30 – 19:30
✅ Nodarbības notiks tiešsaistē, ZOOM platformā.
Jautājumu gadījumā, lūdzu zvaniet – 25991222
Vairāk informācijas – ej.uz/mcalfa-reemigranti
*Šī konkursa ietvaros remigrants ir persona (diasporas pārstāvis), kura ir atgriezusies vai pārcēlusies, vai plāno atgriezties vai pārcelties no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes un ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, persona, kurai piešķirts repatrianta statuss, vai persona, kas ir tiesīga iegūt Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā Pilsonības likuma izpratnē, kā arī minētās personas ģimenes locekļi (bērns, mazbērns, vecāks, vecvecāks vai laulātais), ja tie atgriežas vai pārceļas no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā kopā ar minēto personu.
„Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.”