Balvu Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā viesojās jaunatnes darbinieki no vairākām valstīm

Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekta ERASMUS+ programmas ietvaros kā viena no aktivitātēm bija neformālās izglītības apmācības iekļaušanas un dažādības jautājumos “Iekļaujošs jaunatnes darbs visiem / Inclusive Youth Work for ALL“. Dienu garās apmācības norisinājās Balvos, un tās organizēja biedrība “Raibais kaķis”.

Apmācību ietvaros 15. jūnijā Balvu Daudzfunkcionālajā Sociālo pakalpojumu centrā viesojās vairāk nekā 20 jaunatnes darbinieku no Bulgārijas, Itālijas, Kipras, Ungārijas, Spānijas, Turcijas un Latvijas, lai iepazītos ar centra sniegtajiem pakalpojumiem, darbību  un  klientu ikdienas dzīvi.

Ciemiņi bija sajūsmā par Specializētās darbnīcas klientu veidotajiem radošajiem darbiem.

Informāciju sagatavoja
Balvu novada Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vadītāja
Iluta Bērziša