Augšdaugavas un Krāslavas novados būs izmaiņas četros reģionālo autobusu maršrutos

No šī gada 1. decembra būs izmaiņas četros reģionālo autobusu maršrutos Augšdaugavas novadā: Daugavpils–Šķeltova, Daugavpils–Silene–Šengeida, Daugavpils–Lipinišķi un DaugavpilsSaliena, tādējādi precizējot braukšanas laikus starp pieturām, pienākšanas un atiešanas laikus no galapunktiem.

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 5503 Daugavpils–Šķeltova autobuss reisā plkst. 08.30 no Daugavpils galapunktā pienāks piecas minūtes vēlāk – plkst. 10.40 (iepriekš – plkst. 10.35) un ir mainīti braukšanas laiki starp pieturām, kā arī atbilstoši no Šķeltovas reiss būs piecas minūtes vēlāk – plkst. 10.45 (iepriekš – plkst. 10.40).

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6169 Daugavpils–Silene–Šengeida autobuss reisā plkst. 07.05 no Daugavpils galapunktā pienāks piecas minūtes vēlāk – plkst. 07.38 (iepriekš – plkst. 07.33) un ir mainīti braukšanas laiki starp pieturām, kā arī atbilstoši no Šengeidas reiss būs piecas minūtes vēlāk – plkst. 07.40 (iepriekš – plkst. 07.35).

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6178 Daugavpils–Lipinišķi reisiem plkst. 06.00 no Daugavpils mainīti braukšanas laiki starp pieturām un reisam svētdienās pienākšana galapunktā būs piecas minūtes ātrāk – plkst. 07.50 (iepriekš – plkst. 07.55). Autobuss reisā plkst. 17.25 no Daugavpils pieturās apstāsies citos laikos (aicinām pasažierus pievērst uzmanību precizētajiem laikiem) un galapunktā pienāks plkst. 19.25 (iepriekš – plkst.19.15). Savukārt no Lipinišķiem autobuss vakara reisā izbrauks plkst. 18.30 (iepriekš – plkst. 18.35).

Regionālās nozīmes maršrutā nr. 5320 DaugavpilsSaliena katru dienu rīta reiss no Daugavpils būs desmit minūtes vēlāk – plkst.10.20 (iepriekš – plkst. 10.10), savukārt no Salienas atpakaļceļā izbrauks plkst. 11.05 (iepriekš – plkst. 10.55).

Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos maršrutos SIA “Daugavpils autobusu parks”. Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Latgales plānošanas reģionu.

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta piektajā daļā noteikto, ATD kompetencē ir  izstrādāt, pārzināt un plānot maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutus, nodrošināt sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu un piešķiršanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos.

Papildu informācijai:

Sanita Heinsberga
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67356129
E-pasts: sanita.heinsberga@atd.lv