Augšdaugavas novada pašvaldība aicina pieteikties konkursam “Saimnieks 2023”

Arī šogad Augšdaugavas novada pašvaldība tradicionāli organizē konkursu “SAIMNIEKS 2023” ar mērķi apzināt un godināt novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Augšdaugavas novadā, un veicināt novada uzņēmēju atpazīstamību, popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus novadā.

Augšdaugavas novada iedzīvotāji, biedrības, uzņēmēji, pagastu pārvaldes un citas novada organizācijas aicinātas pieteikt novadā darbojošos uzņēmumus, zemnieku saimniecības, biedrības un saimnieciskās darbības veicējus apbalvošanai 10 nominācijās: Gada jaunais uzņēmējs, Gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs, Gada ražotājs, Gada mājražotājs/amatnieks, Gada pakalpojumu sniedzējs, Gada tirgotājs, Gada lauksaimnieks, Gada rosīgākā biedrība, Gada “zaļākais” uzņēmums/saimniecība un Gada populārākais uzņēmums-iedzīvotāju simpātiju balva.

Konkursam var tikt izvirzīti uzņēmumi, to filiāles un struktūrvienības, kuras veic saimniecisko darbību Augšdaugavas novada teritorijā, kā arī biedrības un  fiziskās personas, kuras ir reģistrējušas un veic saimniecisko darbību Augšdaugavas novadā.

Pieteikumus konkursam var iesniegt no 22. maija līdz 19. jūnijam, aizpildot pieteikuma anketu un nosūtot uz e-pastu: pasts@augsdaugavasnovads.lv.

Konkursa dalībniekus vērtēs īpaši izveidota komisija, savukārt uzvarētāju nominācijā “Gada populārākais uzņēmums – iedzīvotāju simpātiju balva” noteiks iedzīvotāju balsojums pašvaldības mājas lapā un Facebook kontā.

Konkursa nolikums

Informāciju sagatavoja:
Augšdaugavas novada pašvaldības
Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa
Tālr.: 65476738
E-pasts: vestis@augsdaugavasnovads.lv
www.augsdaugavasnovads.lv