Apstrādes rūpniecību tuvākajos mēnešos turpinās ietekmēt vājš ārējais pieprasījums un ģeopolitiskā nenoteiktība

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem apstrādes rūpniecības izlaides apjomi 2023.gada aprīlī, salīdzinot ar 2022.gada aprīli pēc neizlīdzinātiem datiem bija par 11,2% mazāki nekā pirms gada. Savukārt pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem samazinājums bija nedaudz mērenāks – -8,8%. Kopumā šī gada janvārī-aprīlī apstrādes rūpniecības ražošanas apjomi bija par 6,3% mazāki nekā atbilstošajā periodā pirms gada.

Šī gada aprīlī gada griezumā atbilstoši devumam nozares apjomu izmaiņās, līdzīgi kā arī pirms mēneša, ievērojami samazinājās kokapstrādes (-18,3%) apjomi. Tāpat samazinājās nemetālisko minerālu (-28,1%), gatavo metālizstrādājumu (-13,5%), un poligrāfijas (-32,7%) ražošanas apjomi. Savukārt pieauga datoru, elektronisko un optisko iekārtu (+20%), mašīnu un iekārtu (+28,5%), kā arī elektrisko iekārtu (+15,5%) ražošanas apjomi.

Aprīlī pirmo reizi kopš 2021.gada janvāra gada griezumā samazinājās apstrādes rūpniecības apgrozījums faktiskajās cenās – par 8,2%. Par 4,1% samazinājās vietējā tirgū realizētās produkcijas apjomi, bet par 10,1% – eksportā realizētās produkcijas apjomi. Strauji saruka koksnes un tās izstrādājumu realizācija. To daļēji kompensēja pārtikas produktu, datoru, elektronisko un optisko iekārtu, kā arī elektrisko iekārtu realizācijas apjomu pieaugums.

Apstrādes rūpniecību tuvākajos mēnešos turpinās ietekmēt vājš ārējais pieprasījums un ģeopolitiskā nenoteiktība. Šajā situācijā jāturpina meklēt jaunas piegāžu iespējas un preču noieta tirgi. Jāatzīmē, ka dažādās rūpniecības apakšnozarēs tendences būs atšķirīgas, piemēram, nemetālisko minerālu ražošanas nozari pozitīvi ietekmēs būvniecības nozares atkopšanās.

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja
Edmunds Gergelevičs
EM Analītikas dienesta analītiķis