Apmācībās “Es-uzņēmējs!” izglītotājiem piedalījās vairāk kā 130 skolotāji

Apmācības interešu izglītības programmu “Es – uzņēmējs!” nodarbību vadītājiem ir noslēgušās! Četru dienu garumā vairāk kā 130 skolotāji gan klausījās Junior Achievement Latvia satura ekspertes, “Es – uzņēmējs!” programmu un Rokasgrāmatas autores Martas Bušas stāstījumu, gan arī paši aktīvi darbojās pildot uzdevumus, ko jau septembrī mēģinās paveikt viņu audzēkņi visos četros vecumposmos – pirmsskolas un  1.- 4. klases vecuma bērniem, kā arī 5.- 9. klases vecuma bērniem un vidusskolas posma jauniešiem.

Apmācību pirmajās nodarbībās skolotājiem vairāk tika stāstīts par pasniegšanas metodēm, par programmu mērķiem un pēctecības principu, kas ir vēlams, bet nav obligāts, par caurviju prasmēm, ko bērni un jaunieši apgūs apmeklējot “Es – uzņēmējs!” pulciņus, kā arī tika skurpulozi izklāstīts Rokasgrāmatas nodarbību vadīšanas vadlīnijas.

Patiesi liels prieks, ka apmācībās piedalījās bija  arī skolotāji, kas bija iesaistījušies aprobācijas procesā, kas notika šī gada sākumā, jo pateicoties viņiem tapa programmu “Es-uzņēmējs!” un Rokasgrāmatas nodarbību vadītājiem gala redakcija. Tāpat piedalījās arī skolotāji, kuri jau vadīs nodarbības šajā 2023./2024.mācību gadā, gan izglītotāji, kuri plāno nākotnē realizēt “Es – uzņēmējs!” pulciņus.

Interešu izglītības programmu “Es – uzņēmējs!” apmācību nodarbības tika ierakstītas video formātā, jo tuvākajā laikā tās tiks publicētas Latgales plānošanas reģiona mājas lapā, kopā ar linku, kurā būs iespējams lejuplādēt Rokasgrāmatu nodarbību vadītājiem ikviens interesents, kas vēlēsies izmantot vērtīgo mācību materiālu darbā ar bērniem un jauniešiem.

Interešu izglītības programmas tiek izstrādātas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” Nr. LV-LOCALDEV-0001 ietvaros. Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai! #EEANorwayGrantsLatvia

Vairāk informācijas par projektu:

lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/uap-latgale/#.YvTShuxBy8U
www.facebook.com/UAPLatgale

Papildus informācija: uap.latgale@lpr.gov.lv vai pa tālruni 29119965.