Apbalvoti Latgales labāko inovatīvo ideju autori

Šī gada 21. aprīlī Daugavpils Inovāciju centrā ar labāko biznesa ideju autoru apbalvošanu noslēdzās Latgales plānošanas reģiona (LPR) biznesa ideju konkurss “Nākotnes atslēga 2023”. Kopumā tika saņemti 32 ideju pieteikumi, no kuriem 10 tika izvirzīti konkursa otrajai kārtai, lai turpinātu sacensību par galveno balvu – apmaksātu pieredzes apmaiņas braucienu uz Norvēģiju.

Biznesa ideju konkursam tika iesniegti 32 pieteikumi un saņemtas visdažādākās idejas – tūrisma spektra paplašināšanai, veselīgu produktu ražošanai, ekoloģijas uzlabošanai utt. Starp iesniegtajām idejām netrūkst inovatīvu un Latgales tirgū vēl neredzētu risinājumu, kas ir videi draudzīgi vai ir tā saucamie “nišas produkti”, kā arī tika rasti jauni tehnoloģiju un platformu risinājumi, kas atbilst aktuālajām tirgus tendencēm un sabiedrības pieprasījumam. Kā atzīst LPR Attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs:

Ikvienas uz izaugsmi un attīstību vērstas valsts pamatā ir uzņēmīgi, radoši un inovatīvi iedzīvotāji. Un Latgalē tādu netrūkst, tikai ir jāiedrošina, tāpēc LPR rīko šāda veida pasākumus”.

Konkursa otrajā kārtā 10 dalībnieki no visas Latgales prezentēja savas biznesa idejas, cenšoties iegūt galveno balvu – braucienu uz Norvēģiju. Projekta “UAP Latgale” vadītāja Sarmīte Teivāne iedrošināja dalībniekus neapstāties tikai pie idejas –

“Latgalē inovatīvu biznesa ideju netrūkst, aicinu nekad nepadoties savas idejas īstenošanā un mērķu sasniegšanā, mēģināt atkal un atkal, lai šīs ieceres arī materializētos”.

Īpaši konkursa dalībnieki novērtēja iespēja piedalīties semināros par biznesa ideju ģenerēšanu un publisko runu savas idejas prezentēšanai, kas noderēja gan izstrādājot, gan pilnveidojot savu ideju.

Galveno balvu ieguva piecu labāko ideju autori:

Dace Guska no Balviem ar ideju par izglītojošiem vizuāliem materiāliem par fizioloģiskiem procesiem cilvēka organismā ar pašas radītām un zīmētām ilustrācijām;

Dana Vasiļjeva no Rēzeknes novada ar ideju par hūdiju un mugursomu izgatavošanu no auduma atgriezumiem un lietotiem mēteļiem;

Jolanta Smane no Rēzeknes novada ar ideju par kazas siera ražotni, produkta pamatsastāvā ir kazas piens un cidoniju sula;

Reinis Koroševskis no Krāslavas novada ar ideju par bebru istabas izveidi un bebru vērošanas ekskursiju;

Viesturs Balodis no Daugavpils ar ideju par vertikālās pacelšanās lidaparātiem paredzētās infrastruktūras projektēšanas biroja izveidi.

EEZ grantu atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (UAP Latgale) partneri no Agderes reģionālā līmeņa pašvaldības jau pavisam drīz uzņems konkursa uzvarētājus, lai iepazīstinātu ar uzņēmējdarbības vidi Norvēģijā. Vēlreiz sveicam uzvarētājus un novēlam ideju autoriem piepildītu pieredzes apmaiņas braucienu uz Norvēģiju! Kā arī pateicamies visiem biznesa ideju konkursa “Nākotnes atslēga 2023” dalībniekiem! Jūsu spēkos ir veidot Latgales nākotni jau šodien!

Pasākums tika rīkots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros.
Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

#EEANorwayGrantsLatvia