Apbalvoti konkursa “Mēs mīlam Latviju!” uzvarētāji

Latgales plānošanas reģions sirsnīgi pateicas visiem konkursa “Mēs mīlam Latviju!” dalībniekiem! Konkurss norisinājās no 6. novembra līdz 30. novembrim, kopumā tika saņemti 131 radošie darbiņi – foto, zīmējumi un video, kas tika publicēti sociālā tīkla Facebook “Es atgriežos Latgalē” lapā un nodoti publiskai balsošanai.

Konkursa mērķis bija veidot izpratni par Latvijas vēsturi un valsts svinamajām dienām, lietderīgi un radoši pavadot brīvo laiku, kā arī vienot vietējo un diasporas ģimeņu bērnus un jauniešus radošā aktivitātē, caurvijot dzimtenes mīlestības tematu.

Vēlreiz liels paldies visiem skolotājiem un vecākiem, kuri iedrošināja un sniedza atbalstu bērnu dalībai konkursā! Paldies arī visiem, kuri dalījās savā uzvaras un balviņu saņemšanas priekā ar mums! Uz tikšanos nākamajos konkursos!