Aicinām uzņēmējus izteikt viedokli par ražošanas telpu pieprasījumu industriālajā parkā “ALTOP”

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība sadarbībā ar Augšdaugavas novada pašvaldību aicina uzņēmējus piedalīties aptaujā, lai noskaidrotu to interesi par ražošanas telpu pieprasījumu potenciālajā “ALTOP” Industriālā parka teritorijā.

Teritorija ir stratēģiski nozīmīga uzņēmējdarbības attīstībai Latgales plānošanas reģionā. Industriālo parku “ALTOP” jeb “Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centru” paredzēts būvēt Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai piederošajā zemes gabalā Augšdaugavas novadā, Naujenes pagastā, Locikos.

Informācija par nosacījumiem: www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/uznemejdarbiba-daugavpili/altop-altop

Lūdzam uzņēmējus, kuriem perspektīvā būtu interese attīstīt uzņēmējdarbību ALTOP Industriālajā parkā, atsaukties un aizpildīt anketu.

Lūdzam atbildēt uz jautājumiem līdz 2023. gada 5. februārim –

docs.google.com/forms/d/1n-IyzqrXeCEA_gv5wA_HxWhMqYCFUKrc2NVaTnh70AY/edit

Jau iepriekš pateicamies par veltīto laiku un interesi!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas pašvaldības
Komunikācijas nodaļa

Avots: www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/aicinam-uznemejus-izteikt-viedokli-par-razosanas-telpu-pieprasijumu-industrialaja-parka-altop