Aicinām piedalīties radošo darbu konkursā “Mēs mīlam Latviju”!

Latgales plānošanas reģions aicina vietējos, diasporas bērnus un jauniešus piedalīties radošo darbu konkursā “Mēs mīlam Latviju!”, lai atspoguļotu aktivitātes saistītas ar Latvijas valsts svinamām dienām: 11. novembri – Lāčplēša dienu un 18. novembri – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu! Tie ir īpaši, patriotisma piepildīti svētki gan Latvijā, gan diasporā!

Ierosinām bērnus un jauniešus līdz 2023.gada 22. novembrim sagatavot un iesūtīt radošus darbiņus, izmantojot dažāda veida uzskates līdzekļus – nofilmējot nelielu video – līdz 3 minūtēm; nobildējot fotogrāfiju vai uzzīmējot A4 formāta zīmējumu jebkurā tehnikā.

Konkursa mērķis:  bērniem un jauniešiem veidot izpratni par Latvijas vēsturi un valsts svinamajām dienām, lietderīgi un radoši pavadot brīvo laiku, kā arī vienot vietējo un diasporas ģimeņu bērnus un jauniešus radošā aktivitātē, caurvijot dzimtenes mīlestības tematu.

Konkursa uzdevumi:

  • Attīstīt bērnu un jauniešu radošo domāšanu, iztēli, oriģinalitāti, paust viņu izpratni par Latvijas vēsturi un valsts svinamām dienām, lietderīgi un radoši pavadot brīvo laiku.
  • Veidot saikni starp Latvijas, diasporas bērniem un jauniešiem, iesaistot vietējā reģiona bērnus un jauniešus, tostarp remigrantu, repatriantu bērnus un jauniešus.
  • Veicināt sabiedrības vienotību, veidojot patriotisma garu caur saliedējošām un radošām aktivitātēm, iesaistot ģimenes locekļus.

Konkursa mērķauditorija – vietējā reģiona bērni un jaunieši, remigrantu, repatriantu bērni un jaunieši, potenciālo remigrantu bērni un jaunieši, kas dzīvo ārpus Latvijas, diasporas locekļu bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem.

Radošos darbus aicinām iesūtīt uz e-pastu: anna.stalidzane@lpr.gov.lv līdz 2023. gada 22. novembrim (e-pasts iesūtīšanas datums).

Visi iesūtītie darbi tiks izvietoti sociālā tīkla Facebook lapā “Es atgriežos Latgalē” līdz 2023.gada 25.novembrim, norādot autora vārdu, vecumu, valsti, un tiks nodoti publiskai balsošanai līdz 2023.gada 30.novembrim Vērtēšanas komisija uzvarētāju noteiks ņemot vērā skatītāju “patīk” skaitu un izvērtējot iesūtīto darbu pēc vērtēšanas kritērijiem. Uzvarētāji tiks apbalvoti ar balvām gan individuāli, gan grupās.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2023.gada 6.decembrim Latgales plānošanas reģiona mājas lapā lpr.gov.lv un sociālā tīkla Facebook lapā “Es atgriežos Latgalē”.

Konkursa Nolikums pieejams šeit.

Lai saņemtu plašāku informāciju par konkursu lūgums sazināties ar Latgales plānošanas reģiona projektu asistenti Annu Stalidzāni, e-pasts: anna.stalidzane@lpr.gov.lv, tālrunis: + 371 26740689.

Novēlam visiem veiksmi šajā konkursā un gaidām radošos darbiņus!