Aicina pedagogus piedalīties reģionālajā konferencē Rēzeknē par radošuma veicināšanu projektos un mācību procesā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning sadarbībā ar Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu aicina visu mācību priekšmetu sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas pedagogus pieteikties reģionālajai konferencei “Radošās laboratorijas projektos un mācību procesā”, kas norisināsies 13. martā Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā, Rēzeknē.

 “Radošums – viena no mūsdienās vispieprasītākajām prasmēm, kuras attīstīšana ir sarežģīta un nelineāra. Zinātniskie pētījumi rāda, ka piecgadīgam bērnam radošuma attīstības pakāpe ir 98%, desmitgadīgam – 30%, piecpadsmit gados radošums krītas līdz 12%, un viduvējam pieaugušajam cilvēkam radošuma pakāpe ir tikai nieka 2%” (Land, Jarman, “Breaking point and beyond”, 1993). Dzīve un it īpaši skola mūs “ieliek rāmjos” – ir tikai viena pareizā atbilde un skolā nav vietas radošumam!

Lai novērstu radošuma izskaušanu mācību procesā, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolotāji kopā ar Erasmus+ SCALE projekta dalībniekiem ir izstrādājusi metodiku radošo projektu ieviešanai skolā. eTwinning sadarbībā ar Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu rīko konferenci radošuma izpētei un iekļaušanai skolā.

Pasākumā plānots iepazīstināt pedagogus ar jau izstrādātu radošo laboratoriju metodiku un materiāliem, kurus var veiksmīgi izmantot mācību procesā. Tiks piedāvāti izstrādāti, izdrukāti materiāli (radošuma koncepcijas izpēte, metodiskie materiāli radošo pasākumu īstenošanai, gatavo formu novērtējumam paraugi), un nelielas balvas labāko grupu projektu komandām.

Nodrošināsim nepieciešamo tehniku, pusdienas, uzkodas un kafiju, kā arī par dalību konferencē dalībnieki saņems pedagogu profesionālās kompetences pilnveides apliecību 6h apjomā.

Pasākums norisināsies 2023. gada 13. martā no plkst. 10:00 līdz 17:00. Pasākuma norisis vieta – Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90 (aktu zāle).

Pieteikšanās termiņš – šī gada 8. marts (plkst. 9:00), aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē. Katrs dalībnieks aizpilda savu anketu, arī ja piesakās vairāki no vienas iestādes. Dalība konferencē ir bezmaksas.

Konferences programma (PDF).

eTwinning ir Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitāte, kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā mācību metodi un nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, veicina pedagogu profesionālo pilnveidi IKT, metodikas un valodu jomā. Reģistrējoties eTwinning, skolotāji var īstenot projektus vietējā un Eiropas mērogā, izmantot bezmaksas tiešsaistes partneru atrašanas, sadarbības un projekta gaitas atainošanas rīkus, kā arī piedalīties vietējā un starptautiskā mēroga pedagogu profesionālās pilnveides pasākumos gan tiešsaistē, gan klātienē. eTwinning reģistrējušies aptuveni 1 055 000 skolotāju, no kuriem 7500 ir Latvijas skolotāji. Informācija par citiem eTwinning pasākumiem – www.etwinning.lv.

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola ir vispārizglītojoša skola Rēzeknes pilsētā, ko 2015. gadā nodibināja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (agrāk – Rēzeknes Augstskola) ar mērķi veicināt kvalitatīvu STEM (dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) jomas mācību priekšmetu (matemātika, fizika, ķīmija, informātika un programmēšana, tehniskā grafika) apguvi, nodrošinot sasaisti ar Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas studiju programmu saturu.

Informāciju sagatavoja: Linda Muižniece, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Pedagogu digitālās pratības pilnveides nodaļas projektu koordinatore, Mūkusalas iela 41 (2.stāvs), Rīga, LV-1004, e-pasts: linda.muizniece@jaunatne.gov.lv, Tālr.:   +371 67356252