57 Latgales vidusskolu absolventi saņems Latgales plānošanas reģiona Pateicības rakstus

Visā Latvijā tuvojas izlaidumu laiks un jau tradicionāli Latgales plānošanas reģions ar pateicības rakstiem apbalvo sekmīgākos un aktīvākos Latgales vidusskolu absolventus. Sadarbībā ar Latgales pašvaldībām, šogad LPR Pateicības rakstus saņems 57 absolventi.

“Izladums ir gaišs un aizraujošs notikums, kas nes gan prieku par līdz šim pievarēto dzīves posmu, gan skumjas un šķiršanos no savas 12 gadu laikā izlolotās ģimenes. Šie izglītības gadi ir bruģējuši to ceļa pamatu, ko sauc par dzīvi. Lepojamies ar ikkatru absolventu, kas ejot pa šiem izglītības pakāpieniem, spēja ar savu degsmi, enerģiju, izzināšanas garu nest savas skolas un Latgales vārdu plašākā pasaulē. Lai šī mērķtiecība un pienākuma apziņa, kompetences, ko ieguvāt skolā ir pamats jūsu turpmākajam ceļam pretī drosmīgiem un ambicioziem dzīves mērķiem,” tā absolventus uzrunā Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs

Latgales plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne augsti novērtē jauniešu ieguldīto darbu un zināšanas, lai piedalītos dažādos pasākumos, kas popularizē savu skolu, Latgales reģionu un tās vērtības.

Latgales plānošanas reģiona pateicības raksti “par labām un teicamām sekmēm mācībās un aktīvu dalību skolas un novada sabiedriskajā dzīvē” jauniešiem visās Latgales pašvaldībās tiks pasniegti:

AUGŠDAUGAVAS  NOVADĀ

Ilūkstes Raiņa vidusskolas absolventei Evelīnai Ruseckai

Salienas vidusskolas absolventei Oksanai Kovaļevskai

Špoģu vidusskolas absolventei Loretai Zavadskai

Sventes vidusskolas absolventei Valērijai Sokolovai

Vaboles vidusskolas absolventam Martam Vilcānam

PREIĻU NOVADĀ

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas absolventam Ritvaram Vjaksem

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija absolventei Patrīcijai Resčenko

Riebiņu vidusskolas absolventei Evijai Bergmanei-Sprūdžai

Riebiņu vidusskolas absolventei Agnijai Jemeļjanovai

Preiļu 2.vidusskolas absolventei Karīnai Mihailovai

Aglonas vidusskola absolventei Sabīnei Kurmei

DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTĀ

Daugavpils Centra vidusskolas absolventei Evelīnai Kostjukevičai

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas absolventei Evelīnai Vasiļjevai

Daugavpils Iespēju vidusskolas absolventam Sergejam Gorevam

Daugavpils Iespēju vidusskolas absolventei Evitai Livčai

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas – liceja absolventei Aleksandrai Stepanovai

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas – liceja absolventei Julitai Viļumai

Daugavpils Valsts ģimnāzijas absolventam Kasparam Kozlovskim

Daugavpils Valsts ģimnāzijas absolventei Elizabetei Križanovskai

Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas absolventam Mārtiņam Vaikulam

Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas absolventam Imantam Zvīdrim

Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas absolventam Nikolajam Romancevičam

Daugavpils Zinātņu vidusskolas absolventei Anželikai Ustinovai

Daugavpils Zinātņu vidusskolas absolventei Darjai Koļesņičenko

Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas absolventam Raulam Dzalbem

LĪVĀNU  NOVADĀ

Līvānu 1. Vidusskolas absolventam Ivo Krievānam

Līvānu 1. Vidusskolas absolventam Danielam Loginovam

Līvānu 1. Vidusskolas absolventei Anastasijai Mironovai

Rudzātu vidusskolas absolventei Katrīnai Katei Jansonei

Rudzātu vidusskolas absolventei Evitai Tenterei

BALVU NOVADĀ

Balvu Valsts ģimnāzijas absolventei Jūlijai Kuzņecovai

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas absolventei Evijai Stoļenkovai

Rugāju vidusskolas absolventei Diānai Dārzniecei

Rekavas vidusskolas absolventam Ērikam Circenam

LUDZAS  NOVADĀ

Ludzas pilsētas vidusskolas absolventei Sandai Augustovai

Ludzas 2. vidusskolas absolventam Armandam Buligam

Zilupes vidusskolas absolventam Nikitam Kaseckim

Kārsavas vidusskolas absolventam Jānim Burmeisteram

Kārsavas vidusskolas absolventam Robertam Zelčam

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledžas audzēknim Marelam Pozņakam

RĒZEKNES VALSTSPILSĒTĀ

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas absolventei Endijai Juškānei

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas absolventei Zlatai Zajankovskai

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas absolventei Ilvai Lontonei

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas absolventam Ritvaram Adijānam

Rēzeknes 2.vidusskolas absolventam Iļjam Grabovskim

RĒZEKNES NOVADĀ

Nautrēnu vidusskolas absolventam Rinaldam Ludboržam

Maltas vidusskolas absolventei Indrai Koroļonokai

Maltas vidusskola absolventam Maksimam Timofejevam

Kaunatas vidusskolas absolventam Sandrim Arelim

Viļānu vidusskolas absolventei Sintijai Pokšānei

Viļānu vidusskolas absolventei Nikai Tihomirovai

KRĀSLAVAS  NOVADĀ

Dagdas vidusskolas absolventam Reinim Vigulim

Dagdas vidusskolas absolventei Amālijai Grišānei

Krāslavas ģimnāzijas absolventei Laurai Dzalbei

Krāslavas ģimnāzijas absolventei Jeļizavetai Abrosimovai

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas absolventam Andrejam Baranovskim

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas absolventei Ligitai Petkevičai

Pateicības rakstus absolventi saņems izlaidumos visās Latgales pašvaldībās.

Zaiga Lāce
Latgales plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 28722059