3×3 saieta politiskajās ievirzēs diskutē par remigrācijas veicināšanu Latvijā

No 9. līdz 16. jūlijam Ludzā norisinās 3×3 saiets, kas ir pasaules mēroga kustība visu paaudžu latviešiem. Saieta vadmotīvs ir tauta. Ludzā to vada Bogustovu ģimene dažādu paaudžu latviešiem no Austrumiem, Rietumiem un Latvijas. 3×3 saieta mērķis ir latvisko zināšanu paplašināšana, kopības izjūtas veicināšana, latvisko ģimeņu stiprināšana, latviskas kultūrvides attīstīšana (Latvijā).

13.jūlijā uz politiskajām ievirzēm bija uzaicināta Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska, lai kopā meklētu atbildes par to, kā veicināt cilvēku atgriešanos Latvijā, reģionā un kādus atbalsta mehānismus sagaida disporas pārstāvji. Politisko ieviržu darba grupās tika diskutēts par to, kā Latvijai sasniegt diasporu, aizbraukušos tautiešus. Diasporas pārstāvji norādīja, ka liela nozīme ir komunikācijas kultūrai un informēšanas veidiem – saziņai jābūt savlaicīgai un pieklājīgai. Bieži vien, ārvalstīs dzīvojošie tautieši saņemot sev adresētas vēstules nevis ar brīdinājumu par kāda lēmuma pieņemšanu, bet jau par sodu vai kāda statusa anulēšanu. Saieta dalībnieki norādīja pašvaldības iesaistes lomu iedzīvotāju uzrunāšanā un sasniegšanā caur dažādiem kanāliem (medijos, individuāli, caur remigrācijas koordinatoriem, utt.) par iespējām un pieejamajiem pakalpojumiem pašvaldībā.

Saieta dalībnieki meklē atbildes kopā un katrs sev – kas ir Latvijas tauta? Kas esmu es? Kas palīdz vairot latvisko un vienlaikus saglabāt unikālo mani? Es un mana tauta – manas saknes un robežas, ģerboņi, vērtības un simboli, mans tautas tērps, mani senči, es un mani bērni, mana ģimene, mans stāsts un manas pasakas, un teikas. Politisko ieviržu darba grupās dalībnieki dalījās ar savu pieredzi, kā viņiem izdodas saglabāt saikni ar dzimteni, izmantojot mūsdienu rīkus un komunikācijas veidus. Liela nozīme esot latviešu skoliņām mītnes zemēs, latviešu svētku svinēšanā, radiem Latvijā, 3×3 nometnēm, latviešu literatūrai, sakārtotajai infrastruktūrai Latvijā.

Diskutējot par to, kādi atbalsta veidi jāievieš, lai diasporai rastos vēlme atgriezties Latvijā, klātesošie vienbalsīgi atzina, ka ir jābūt nodokļu atvieglojumiem gan uzsākot savu uzņēmējdarbību, gan arī esot par nodarbināto, lai labi nopelnītu tepat Latvijā. Tāpat ir jāsamazina birokrātiskais logs, lai nav sajūtas, ka “stumj ārā”. Tika ieteikts rīkot diasporas tūrisma nometnes dažādos griezumos, piemēram aicinot aizbraukušos uzņēmējus vai investorus pieredzes apmaiņas braucienos par reģioniem, lai iepazīstinātu ar brīvajām nišām biznesa uzsākšanai, investēšanai vai pārcelšanai uz Latviju.

Ievirzes dalībnieki dalījās savās pārdomās par to, vai kādreiz ir domājuši par atgriešanos un pārcelšanos uz Latviju. Bieži vien tas esot emocionāls lēmums, jo “saknes saucot atpakaļ” uz dzimto vietu. Savā pieredzē dalījās Austrālijas un ASV diasporas pārstāvji, norādot uz atgriešanās iemesliem un šķēršļiem.

Remigrācijas koordinatore lūdza dalībniekus minēt arī kādus mītnes zemju piemērus par to,  kā piesaistīt cilvēku atgriešanos reģionos. Ļoti interesants ir piemērs “māja par 1 eiro”, kur vairākās Itālijas pilsētiņās mājas tiek tirgotas par ļoti vilinošu summu – vienu eiro. Pārsvarā tās ir ēkas, kas gaida savu atdzimšanu. Jaunajiem saimniekiem īpašums ir jāatjauno, kā rezultātā izmaksas par māju dažreiz kļūst ļoti lielas. Ēkas tiek publicētas mājaslapā “1eurohouses.com“, kur var aplūkot namus dažādos Itālijas reģionos. A.Leščinska atzīst:

“Iespējams itāļu praksi varētu ieviest arī Latvijā, veicinot cilvēku atgriešanos uz reģioniem un lauku teritorijām. Latgalē ir daudz pamestu īpašumu skaistās un ainaviskās vietās, kuriem pašreiz trūkst spēcīgu roku. Esmu gandarīta par 3×3 saieta politisko ieviržu diskusijās iegūtajām atziņām un priekšlikumiem remigrācijas veicināšanai, mums vēl ir ko pilnveidot un darīt. ”

3×3 saieta kustība sākās 1981. gadā ASV Garezerā. Pasaulē, 40 gadu laikā, vairāk nekā 260 nometnēs/saietos piedalījušies 40 000 dalībnieki. Katru gadu notiek saieti ASV, Austrālijā, Īrijā, Anglijā, Latvijā. Noticis pa vienam saietam arī Vācijā un Norvēģijā. Latvijā pirmoreiz 3×3 nometne tika sarīkota 1990. gada vasarā Madlienā. Kopš tā laika bijuši jau 60 saieti. Globālās 3×3 kustības koordinatore pasaulē ir PBLA Izglītības padomes locekle Līga Ruperte (ASV). Latvijā 3×3 organizē biedrība Trīs reiz trīs.