3. martā Krāslavā notiks reģionālais informatīvais seminārs PAR ATBALSTA MAKSĀJUMIEM 2023. GADĀ.

03.03.2023. Krāslavā plkst.10:00-14:00 notiks reģionālais informatīvais seminārs PAR ATBALSTA MAKSĀJUMIEM 2023. GADĀ.

Inforomēs par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros.

Lektori no ZM, LAD, VAAD, LLKC

Vieta: Krāslavas kultūras nams, Krāslava, Rīgas iekla 26, LV-5601

Kontaktinformācija:
Liene Feldmane, Valsts KLP tīkla Sekretariāts Tālr.: 29334520 e-pasts: Liene.Feldmane@llkc.lv; Artūrs Pavļukevičs, t.25909636, e-pasts:arturs.pavlukevics@llkc.lv

Kontaktinformācija: 
Artūrs Pavļukevičs Krāslavas biroja UK, arturs.pavlukevics@llkc.lv, tel:+371 25909636